Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

15 września 2023

Protest budżetówki: do OPZZ spływają listy poparcia

Taka ILOŚĆ poparcia dla Protestu Pracowników Sfery Budżetowej pokazuje, ile znaczy siła wszystkich związków zawodowych. RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO, więc nie poddajemy się i walczymy o dobro pracowników! Do OPZZ spływają Listy poparcia dla Protestu pracowników budżetówki - ich adresatami są Premier Mateusz Morawiecki, Prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Kaczyński. Poparcie dla Protestu wyrazili:: Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego Rada OPZZ Województwa Śląskiego Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Rada OPZZ Województwa Łódzkiego Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Rada OPZZ Województwa Małopolskiego Rada OPZZ Powiatu Bełchatowskiego Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Konfederacja Pracy Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Związek Zawodowy "Budowlani" Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Odkrywka" Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych Opolszczyzny Międzyzakładowa Organizacja Związkowe Związek Zawodowy "Przeróbka" Związek Pracowników Wojska "Tarcza" Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Cementowni Warta Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów FZZ Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Związek Zawodowy Górników w Polsce Dziękujemy!

Czytaj więcej

13 września 2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ 12.09.2023

12 września siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Omawiano m.in. sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy i dyskutowano nad dokumentem konsultacyjnym KE dotyczącym ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej.

Czytaj więcej

12 września 2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ

12 września w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.  Podczas spotkania omawiano sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy , ze szczególnym uwzględnieniem aspekt organizowania i budowania solidarności międzyzwiązkowej. Podczas spotkania radczyni prawna OPZZ Magdalena Kossakowska przedstawiała (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących wzmocnienia przedstawicieli związków zawodowych oraz propozycji utworzenia Stałego Komitetu Monitorującego) propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (dyrektywa 2009/38/WE)  oraz ewentualną odpowiedź Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) na drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na mocy art. 154 TFUE w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (2009/38/WE).  W tym świetle wywiązała się dyskusja dotycząca miedzy innymi kosztów, łączenia spółek, klauzuli poufności, wewnętrznych porozumień ERZ-towych, kwestia rozwiązań po-brixotowych oraz wiele innych. Honorowym gościem był Romuald Jagodziński praktyk, ekspert i badacz, który przez wiele lat pracował nad sprawami związanymi z ERZ w Europejskim Instytucie Związków zawodowych w Brukseli. Przedstawił struktury międzynarodowe w ramach których działają ERZ, oraz związkowe struktury międzynarodowe wspomagające pracę ERZ. 

Czytaj więcej

11 września 2023

Fiasko rozmów w RDS o budżecie na 2024 rok

8 września  odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego omówiono projekt budżetu państwa na 2024 rok i tzw. ustawy okołobudżetowej. Stronie pracowników i stronie pracodawców nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska w sprawie planu finansowego państwa na kolejny rok.      Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ odrzuciło rządową propozycję w zakresie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 roku. Uważamy, że płace powinny wzrosnąć o 24% w 2024 roku i o 20% w 2023 roku. OPZZ nie ma pewności, czy deklaracja rządu o wzroście wynagrodzeń w sferze finansów publicznych o 12,3% rzeczywiście ziści się. Projekt budżetu w zakresie płac pozostawia zbyt szerokie pole do swobodnej interpretacji. O ile można przyjąć, że wzrośnie kwota bazowa o 6,6%, a u nauczycieli o 12,3%, o tyle nie ma żadnej pewności, że wzrost funduszu płac o 5,7% skutkować będzie podwyżką wynagrodzeń na poziomie 12,3%. OPZZ uważa, że wynagrodzenia powinny rosnąć w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Konstrukcja podnoszenia płac oparta o zwiększanie funduszu wynagrodzeń powoduje, że podwyżki są uznaniowe i zależą od dobrej woli kierowników jednostek. Stwarzają również ryzyko, że przekazane dysponentom poszczególnych części budżetowych środki będą niewystarczające. Dlatego OPZZ wniosło o przedstawienie RDS szczegółowej analizy sytuacji płacowej u poszczególnych dysponentów części budżetowych. OPZZ ponowiło także apel o rozpoczęcie w RDS prac nad systemową zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Z projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024 wynika, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie dłużej mrożony. Zwiększenie odpisu na ZFŚS to bardzo dobra wiadomość dla pracowników, ale także OPZZ. Od 2012 r., gdy zamrożono odpis, nie godziliśmy się na żaden kompromis w tym zakresie i wyraźnie mówiliśmy, że oczekujemy pełnego odmrożenia wysokości odpisu. Pozytywnie należy ocenić wzrost wydatków na ochronę zdrowia w 2024 r. – co jest niezbędnym warunkiem wzrostu dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie jest to jednak wyłącznie zasługą budżetu państwa, z którego finansowanie ochrony zdrowia sięgać będzie około 26, 7 mld zł. Zdecydowanym źródłem wzrostu finansowania zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia (ponad 156 mld na świadczenie zdrowotne). Warto o tym pamiętać, gdy rząd wskazuje, że wydatki na ochronę zdrowia ulegają podwyższeniu z 6,00% PKB w 2023 r. do 6,20% w 2024 r. OPZZ zdecydowanie podkreśliło konieczność dalszego wzmocnienia dialogu społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jako kluczowej instytucji przeciwdziałającej konfliktom społecznym. Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje mniejsze środki na cele RDS i biuro RDS w porównaniu z rokiem 2023. W związku z powyższym, OPZZ zaapelowało o zwiększenie limitu wydatków w trakcie dalszych prac nad budżetem. 

Czytaj więcej

10 września 2023

International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW Network) spotkanie regionalne w OPZZ

International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW Network) to organizacja międzynarodowa zrzeszająca prawników wszystkich kontynentów zajmujących się prawami związkowymi i pracowniczymi i kierowana przez Jeffreya Vogta, dyrektora Departamentu Praworządności. 8 i 9 września w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie regionalne sieci ILAW. Podstawową misją ILAW Network jest łączenie prawników praktyków i naukowców w wymianie pomysłów i informacji w celu jak najlepszego reprezentowania praw i interesów pracowników i ich organizacji, gdziekolwiek się znajdują. Spotkanie regionalne było wspaniałą okazją do wysłuchania badaczy ostatnich raportów sieci ILAW na temat telepracy, przyjrzenia się prawu, regulacjom, rzeczywistej praktyce i wyzwaniom, które obecnie istnieją. Podczas spotkania zostały przedyskutowane poniższe tematy: zmiany w UE w odniesieniu do pracy na platformach internetowych, omówione zostały ostatnie badania i interwencje ILAW dotyczące pracy na platformach oraz określono ewentualne możliwe strategie, cele rzecznictwa, zmiany polityki potrzebne do zapewnienia pracownikom platform cyfrowych możliwości pełnego korzystania z ich praw i ochrony na mocy prawa pracy; Ochrona praw pracowników gospodarki nieformalnej została uznana za jeden z priorytetowych obszarów przyszłej pracy ILAW Network. Ten panel koncentrował się na dzieleniu się różnorodnymi doświadczeniami w zakresie praw pracowników gospodarki nieformalnej w różnych krajach, co doprowadziło do dyskusji na temat wspólnej pracy na rzecz lepszej ochrony pracowników nieformalnych w regionie; kwestia mediacji, która już wcześniej została uznana za główny priorytet podczas globalnej konferencji ILAW Network w Brukseli. Zgodnie z prośbą członków, sieć wybrała temat mediacji jako kolejny temat projektu Future of Labor Law (WIKI) w celu opracowania modelowych przepisów i polityk w tej dziedzinie. Zostały zaprezentowane ustalenia sieci ILAW i doświadczenia innych kolegów na ten sam temat. Jest to okazja do lepszego zaangażowania się w Wiki, a także zidentyfikowania strategii i wszelkich pozytywnych zmian w odniesieniu do regulacji lub sporów sądowych dotyczących mediacji w zakresie prawa pracy. Zakaz dyskryminacji i zapobieganie jej to zagadnienie, dla którego ILAW wraz ze swoimi członkami podjęła szereg działań w tym zakresie, takich jak: badania, działania podnoszące świadomość, alternatywne raportowanie do różnych międzynarodowych organów traktatowych. Panel skupił się na praktykach stosowanych w różnych krajach, po czym nastąpi dyskusja na temat możliwości przyszłej współpracy. Podczas spotkania członkowie byli wspierani w zidentyfikowaniu potencjalnych strategii w zakresie sporów sądowych, negocjacji lub rzecznictwa politycznego, które można powielać, oraz zapewnić, że sieć ILAW może wspierać te prace na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. W oparciu o wyniki tych raportów, sesja ta pozwoliła członkom ILAW na wstępne opracowanie strategii rozwiązania przedstawionych problemów poprzez rzecznictwo polityczne i ewentualne spory sądowe.

Czytaj więcej

08 września 2023

Szkolenie: Problemy w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy

7 września w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe "Problemy w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy". Szkolenie organizowane przez Branżę "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka" poprowadził Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Blisko 70 uczestniczek i uczestników, członkiń i członków organizacji zrzeszonych w OPZZ - m.in. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, ZZ Pracowników ZUS, Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, ZZ Pracowników Totalizatora Sportowego, Federacji ZZ Pracowników Spółdzielczości, ZZ Pracowników Przemysłu Poligraficznego oraz OPZZ Konfederacja Pracy - pogłębiało swoją wiedzę oraz dyskutowało na tematy diagnozowanych problemów dialogu społecznego na poziomie indywidualnym i zbiorowym.  Seminarium otworzył Michał Lewandowski, przewodniczący Branży HUKiS OPZZ i członek Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

07 września 2023

Co dalej z emeryturami stażowymi? OPZZ apeluje do komitetów wyborczych partii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało apel do komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych o podjęcie problematyki emerytur stażowych w trakcie trwającej kampanii. OPZZ postuluje stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). OPZZ w apelu zwraca uwagę na następujące kwestie: emerytury stażowe a Porozumienia sierpniowe opinie społeczeństwa na temat wieku emerytalnego oraz emerytur stażowych ocena działania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w IX kadencji Sejmu Przypominamy, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych ma długą historię. W dniu 31 sierpnia 2023 roku mija 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a stroną rządową. Przewidywały one m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczenie] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Mimo upływu 43. lat od tego historycznego wydarzenia, wprowadzenie emerytur stażowych stanowi nadal niezrealizowany postulat Porozumień. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 17 sierpnia 2023 roku uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku, jedno z czterech pytań będzie brzmiało następująco: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Istnieją tymczasem badania, które dają odpowiedź na to pytanie. W raporcie pt. „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, wskazano, że propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie – taką zmianę popiera zaledwie 2 proc. badanych. Badanie składało się również z pytania o to, czy powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 76 proc. badanych. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę. 30 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji Sejmu posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu. Za przyjęciem Sprawozdania było 13 członków Komisji, nie poparło go natomiast aż 12 członków. Negatywnie oceniano przede wszystkim odmowę rozpatrzenia przez posłankę Urszulę Rusecką, przewodniczącą Komisji, projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ również uznaje za nieakceptowalne niepodjęcie przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych. Jednocześnie stanowczo apelujemy o realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu. Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych do komitetów wyborczych partii TUTAJ  (KD)

Czytaj więcej

07 września 2023

Sukces OPZZ: Ministerstwo Finansów planuje pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Wszystko jest na dobrej drodze, aby odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 roku (ZFŚS) został w pełni odmrożony. Informację tę potwierdziła strona rządowa w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego. Jeśli rząd wypełni swoje zobowiązanie, odpis na fundusz będzie oparty o przeciętną płacę z poprzedniego roku a budżet funduszu wzrośnie. Związki zawodowe uzyskają przez to większą możliwość wsparcia najuboższych pracowników za pomocą środków socjalnych. Oznacza to, że wieloletnia presja OPZZ i działania mające na celu odmrożenie wysokości odpisu przyniosły pozytywny efekt. Przypomnijmy, że OPZZ działało na rzecz przestrzegania przepisów o ZFŚS od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy odpis na fundusz został odmrożony. Dziesiątki wystąpień konsekwentnie kierowanych do rządu przez OPZZ przełożyło się najpierw na częściowe odmrożenie odpisu na fundusz - by ostatecznie doprowadzić do jego pełnego odmrożenia w 2024 roku. Metodyczna praca naszych przedstawicieli w Zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS przyniosła zatem rezultat. Rolę odegrały też publiczne wystąpienia OPZZ - ostatnio apelowaliśmy o pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS podczas senackiej komisji w lipcu br., kiedy rząd nowelizował tzw. okołobudżetówkę na 2023 rok. (KP)

Czytaj więcej

04 września 2023

OPZZ w hołdzie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Jak co roku, w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oddało hołd nauczycielom i nauczycielkom, którzy organizowali tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Parku Kazimierzowskim w Warszawie. Pomnik upamiętnia nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), powstałej w październiku 1939 roku, którzy zginęli z rąk okupanta, prowadząc tajne komplety. Szacuje się, że było to około 10 tysięcy osób związanych z oświatą, w tym blisko 8 tysięcy nauczycieli. Pomimo okrutnych kar grożących im za tę działalność, niestrudzenie  służyli dzieciom i młodzieży, pielęgnując polskość oraz rozwijając ich tożsamość narodową. Nauczyciele w czasie okupacji ukrywali też przedstawicieli inteligencji i pomagali więźniom obozów koncentracyjnych, gdzie również sami tracili życie. TON jako konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich przyłączonych do Rzeszy przez cały okres II wojny światowej. Organizatorem każdego roku uroczystości pod pomnikiem TON jest Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W Parku Kazimierzowskim pojawili się przedstawiciele kierownictwa Związku wraz z prezesem Sławomirem Broniarzem oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych, a także uczniowie warszawskich szkół. W uroczystości wzięli również udział wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin oraz przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego: przewodnicząca Halina Poszytek, Tadeusz Szmit i Krzysztof Ozdarski.

Czytaj więcej

01 września 2023

Dość niszczenia polskiej szkoły!

Pikieta ZNP to nie tylko wyraz frustracji nauczycieli i pracowników szkolnictwa oświaty. Wierzymy i nie tracimy nadziei, że szkołę można jeszcze naprawić, tworząc edukację na miarę XXI wieku. Dla dobra nas wszystkich - nauczycieli, pracowników, ale przede wszystkim naszych dzieci. To od nich zależy nasza przyszłość. 1 września o godz. 12:00 pod MEiN w Warszawie rozpoczęła się akcja protestacyjna nauczycieli organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nauczyciele, a także pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego żądają lepszych warunków nauki i pracy oraz wyższych pensji. Nauczyciele masowo rzucają pracę - w całym kraju brakuje już blisko 25 tysięcy nauczycieli, a liczba ta cały czas rośnie. Z powodu braku kadry we wrześniu w polskich szkołach wiele zajęć może w ogóle się nie odbyć. Panie Ministrze Czarnek - nie otrzymał Pan promocji do następnej klasy!  Dość niszczenia polskiej szkoły! EDUKACJA TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Czytaj więcej