OPIS PROJEKTU

Przedstawiciel Związku Zawodowego jako Pełnomocnik Procesowy
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w okresie 
od 1.09.2013 r. do 31.05.2015 r., 
realizuje projekt 
„Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy" 

Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało 304 przedstawicieli OPZZ w zakresie reprezentowania pracowników w postępowaniu dotyczącym prawa pracy.
Jednym z priorytetów OPZZ było wspieranie pracowników w egzekwowaniu ich interesów. Realizacja projektu przyczyniła  się do podniesienia kompetencji w zakresie przygotowywania pism procesowych i postępowania na sali sądowej.
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone były dla:
- przedstawicieli ogólnopolskich organizacji członkowskich OPZZ,
- społecznych inspektorów pracy,
- przedstawicieli zarządów zakładowych organizacji związkowych OPZZ.

Projekt obejmował 15  trzydniowych dwu-zjazdowych szkoleń, specjalistyczne doradztwo oraz możliwość udziału w międzynarodowej debacie promującej dobre praktyki polskie i zagraniczne z zakresu przestrzegania prawa pracy.
Tematyka szkoleń:
- kodeks pracy, prawo związkowe i materialne;
- procedury, pisma procesowe, zachowanie na sali sądowej;
- trening praktyczny, autoprezentacja, organizacja przykładowej rozprawy sądowej.
W celu lepszego przygotowania do pełnienia funkcji pełnomocnika, w siedzibie OPZZ było prowadzone doradztwo prawne z możliwością konsultowania pism procesowych i spraw sądowych.

Debata z udziałem zagranicznych ekspertów upowszechni pełnienie roli pełnomocnika procesowego przez przedstawicieli związków zawodowych oraz bazę OPZZ. Podczas debaty zostaną przedstawione rezultaty, zleconej w projekcie ekspertyzy z elementami badań na temat przyczyn i przejawów łamania praw pracowniczych.

PRZYKŁADOWE POZWY:

Przedstawiciel Związku Zawodowego jako Pełnomocnik Procesowy
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w okresie 
od 1.09.2013 r. do 31.05.2015 r., 
realizuje projekt 
„Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy" 

Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało 304 przedstawicieli OPZZ w zakresie reprezentowania pracowników w postępowaniu dotyczącym prawa pracy.
Jednym z priorytetów OPZZ było wspieranie pracowników w egzekwowaniu ich interesów. Realizacja projektu przyczyniła  się do podniesienia kompetencji w zakresie przygotowywania pism procesowych i postępowania na sali sądowej.
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone były dla:
- przedstawicieli ogólnopolskich organizacji członkowskich OPZZ,
- społecznych inspektorów pracy,
- przedstawicieli zarządów zakładowych organizacji związkowych OPZZ.

Projekt obejmował 15  trzydniowych dwu-zjazdowych szkoleń, specjalistyczne doradztwo oraz możliwość udziału w międzynarodowej debacie promującej dobre praktyki polskie i zagraniczne z zakresu przestrzegania prawa pracy.
Tematyka szkoleń:
- kodeks pracy, prawo związkowe i materialne;
- procedury, pisma procesowe, zachowanie na sali sądowej;
- trening praktyczny, autoprezentacja, organizacja przykładowej rozprawy sądowej.
W celu lepszego przygotowania do pełnienia funkcji pełnomocnika, w siedzibie OPZZ było prowadzone doradztwo prawne z możliwością konsultowania pism procesowych i spraw sądowych.

Debata z udziałem zagranicznych ekspertów upowszechni pełnienie roli pełnomocnika procesowego przez przedstawicieli związków zawodowych oraz bazę OPZZ. Podczas debaty zostaną przedstawione rezultaty, zleconej w projekcie ekspertyzy z elementami badań na temat przyczyn i przejawów łamania praw pracowniczych.

PRZYKŁADOWE POZWY: