Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

11 maja 2023

SIDA 2.0: warsztaty w siedzibie OPZZ

10  i 11 maja w siedzibie OPZZ odbył się warsztat stacjonarny w ramach projektu „SIDA 2.0 – Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees” nr 2022/348422, realizowanego od początku grudnia 2022 roku. Projekt jest realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”. Beneficjentem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a partnerami projektu Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – SIP. Projekt SIDA 2.0 - Sustainable, Inclusive and, Decent Work for Ukrainian Refugees przyczynia się do osiągnięcia obszaru tematycznego i rezultatów poprzez: wsparcie kampanii podnoszących świadomość na tematy związane z godną pracą poprzez wdrożenie kampanii komunikacyjnej i podnoszącej świadomość; broszury dla ukraińskich uchodźców: "Bądź świadomy swoich praw" filmy do punktu usług wsparcia dla uchodźców ukraińskich; seminaria upowszechniające online na temat: "Model nordycki w kontekście wsparcia dla uchodźców"; kampanię billboardową skierowaną do uchodźców z Ukrainy: "Bądź świadomy swoich praw"; artykuły informujące o wkładzie finansowym darczyńców i zaangażowaniu partnerów norweskich w osiągnięcie rezultatów projektu oraz kampania w mediach społecznościowych; wsparcie szkoleń z zakresu godnej pracy poprzez seminarium online w grupie fokusowej, mające na celu identyfikację kluczowych ryzyk, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy; sesję roboczą w Polsce: Model nordycki w kontekście wsparcia dla uchodźców, warsztaty robocze dla związkowców dotyczące kwestii migracyjnych i uchodźczych (w celu zwiększenia potencjału związkowców w zakresie podejmowania wyzwań i problemów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy w zakresie godnej pracy); opracowanie narzędzia szkoleniowego online dla uchodźców z Ukrainy na temat praw i obowiązków uchodźców jako pracowników oraz praca radcy prawnego i doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej. Warsztaty otworzył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, a pierwszego dnia zaprezentowano prezentacje: Raport dot. analizy potrzeb pracowników ukraińskich w Polsce (Katarzyna Duda) Dobre praktyki wsparcia migrantów w Norwegii (Yanina Unnli z Norweskiej Konfederacji Pracy) Działania ZUS w związku ze skutkami wojny na Ukrainie (dr Andrzej Szybkie, ZUS) Działania Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w zakresie wsparcia migrantów w Polsce (Katarzyna Słubik, SIP) Drugiego dnia przewidziano warsztaty grupowe zmierzające do wypracowania rekomendacji na rzecz godnej pracy migrantów na polskim rynku pracy. Uczestnicy spotkania zgłosili wiele ciekawych pomysłów w tym zakresie, m.in. prowadzenie kampanii społecznej w środkach transportu publicznego nt. praw migrantów w Polsce, budowanie zaufania do polskich instytucji publicznych w zakresie zgłaszania przypadków naruszeń praw pracowniczych, uświadamiania w zakresie praw związków zawodowych do pomocy migrantom oraz wpływania na zmianę prawa m.in. na rzecz ograniczania skali zatrudnienia w szarej strefie. Warsztat poprowadziły Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej i Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

Czytaj więcej

11 maja 2023

Zasiłek macierzyński może być wyższy. Termin składania wniosków upływa 17 maja

Od  26 kwietnia zasiłek macierzyński może być wyższy - to efekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami przejściowymi, rodzice, którzy tego dnia pobierali już świadczenie, mogą otrzymać je w wyższej kwocie, ale muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku. Zasiłek macierzyński po złożeniu wniosku może wynosić 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Z kolei, jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. Ale uwaga! Nie dotyczy to jednak dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, które przysługują drugiemu rodzicowi. W tym przypadku zasiłek będzie zawsze wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Termin składania wniosków o przeliczenie zasiłku mija 17 maja. Później złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. ..

Czytaj więcej

10 maja 2023

Seminarium OPZZ: Praca zdalna w zakładowym dialogu społecznym

Pandemia COVID-19 diametralnie zmieniła naszą rzeczywistość, również w sferze zatrudnienia i spowodowała konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, przydatnych dla pracodawców, jak i pracowników. Jednym z takich rozwiązań stała się praca zdalna, która jest również odpowiedzią na postęp technologiczny, szybko rozwijającą się cyfryzację oraz potrzeby stron stosunku pracy. Wychodząc naprzeciw problemom i wyzwaniom  wynikającym ze zmiany modelu pracy, a także nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej OPZZ zorganizowało seminarium "Praca zdalna w zakładowym dialogu społecznym". Biuro prasowe OPZZ Konferencja zorganizowana przez OPZZ była okazją do wymiany poglądów i stanowisk, zaprezentowania doświadczeń, a także oceny wyzwań i problemów, jakie związane są z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Wśród panelistów znaleźli się: dr hab. Łukasz Pisarczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Marcin Stanecki (Departament Prawa Pracy MRIPS), Anita Gwarek (Państwowa Inspekcja Pracy), Paweł Śmigielski  (dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ), Łukasz Paroń (Ośrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu), dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska (Kancelaria Raczkowski) i Grzegorz Szałas (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP). Seminarium podzielono na dwa panele tematyczne: Wyzwania i problemy - praca zdalna w ocenie ekspertów oraz Praca zdalna w ocenie pracowników i pracodawców. Wstęp do seminarium poprowadził wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki, a spotkanie moderował Mateusz Rzemek, redaktor Dziennika Gazety Prawnej. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych transmitowało seminarium za pośrednictwem social mediów. Cała transmisja dostępna TUTAJ 

Czytaj więcej

09 maja 2023

XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych już pod koniec maja

Kongres świętuje 50. rocznicę powstania EKZZ pod hasłem "Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników" z programem, który gromadzi liderów związków zawodowych z całej Europy. Kongres jest  podstawową strukturą demokratyczną i w ciągu czterech dni Kongresu będziemy dyskutować i uzgadniać program działań związków zawodowych na poziomie europejskim na kolejne cztery lata. XV Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odbędzie się w dniach 23-26 maja w Berlinie. Biuro prasowe OPZZ Około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich sektorowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i świata. Europejscy liderzy związkowi będą przez cztery dni dyskutować o żądaniach i priorytetach związków zawodowych w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wymienią poglądy na temat odnowy związków zawodowych, przyszłości pracy, nowego modelu gospodarczego dla ludzi i planety, przyszłości Europy oraz silniejszej EKZZ. Kongres będzie również świętował 50 lat istnienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy. Kongres wybierze też nowy zespół przywódczy EKZZ, zatwierdzi sprawozdanie z działalności na lata 2019 - 2023, zmieni Konstytucję EKZZ i przyjmie kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027. Podczas Kongresu wystąpią również decydenci polityczni, w tym Olaf Scholz, Kanclerz Federalny Niemiec, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Hubertus Heil, Federalny Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Pracy i Praw Społecznych (pełna lista gości dostępna w programie). Kongresowe debaty EKZZ zainteresują wielu członków związków zawodowych, dlatego w tym roku główne obrady konferencji i debaty panelowe będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych:      Twitter: @etuc_ces   Facebook: ETUCCES Instagram: @etucces LinkedIn: CES - ETUC Delegatami na XV Kongres EKZZ z ramienia OPZZ będą: Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak (zastępca delegata).

Czytaj więcej

09 maja 2023

Bez porozumienia w RDS ws. wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur w 2024 roku

Nie ma porozumienia w sprawach wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur w 2024 r. w Radzie Dialogu Społecznego. Na wczorajszym posiedzeniu plenarnym pracodawcy i związkowcy nie doszli do konsensusu. Teraz każda ze stron będzie miała pięć dni na przygotowanie odrębnego stanowiska, a jeśli się to nie powiedzie każda z organizacji może przedstawić opinię w tych kwestiach. Potem swoje propozycje przedstawi rząd. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ OPZZ na posiedzeniu przedstawiło ocenę Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 (WPFP) wskazując na potrzebę wzrostu płac, kontunuowania działań osłonowych w związku ze wzrostem cen energii oraz udzielania pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym. Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach nadal spadają dochody realne pracowników. Podwyżki wynagrodzeń są niższe niż inflacja, a więc spada siła nabywcza dochodów. Sprzedaż detaliczna spadła w marcu 2023 r. o 7,3% w porównaniu rok do roku. Dlatego WPFP zawiera zbyt ambitne założenie dynamiki spożycia prywatnego. Wątpliwości budzą także zapisy dotyczące inwestycji. Rząd zakłada wzrost w  najbliższych latach nakładów brutto na środki trwałe, szczególnie w sektorze publicznym, nie mając dostępu do środków finansowych z Krajowego Programu Odbudowy. WPFP wydaje się rysować korzystny dla pracowników i przedsiębiorców scenariusz na rynku pracy. Prognozy, w szczególności w kontekście 2024 r. nie uwzględniają jednak skali zatrudnienia pracowników ukraińskich. Trudno więc ocenić, czy zakładany współczynnik aktywności zawodowej, jak i stopa bezrobocia osiągną planowane wskaźniki. Są one optymistyczne, ale trudno ocenić czy są wiarygodne i nieprzeszacowane. OPZZ zwróciło uwagę, że w pierwszej kolejności muszą wzrosnąć wynagrodzenia pracowników sektora publicznego. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w bieżącym roku wyniesie tylko 7,8% przy prognozowanej inflacji w  wysokości 12%. Taki scenariusz jest nieakceptowalny, bowiem wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych po raz kolejny realnie zmniejszą się. OPZZ wniosło o pilne podjęcie przez RDS prac nad zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Zwróciliśmy także uwagę na konieczność wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. gwarantowany ustawą wzrost płacy minimalnej będzie odzwierciedlał bardzo wysoką inflację (14,4%) w 2022 r. i wzrost kosztów utrzymania. Dziwią zatem głosy, że mamy do czynienia z nieuzasadnioną podwyżką płacy minimalnej. Pamiętajmy, że płaca minimalna ma chronić przed ubóstwem. Bazę do wzrostu minimalnego wynagrodzenia musi zatem stanowić obowiązujące od lipca br. wynagrodzenie minimalne tj. 3600 zł. Rząd w WPFP chwali się relatywnie wysokim współczynnikiem waloryzacji rent i emerytur. OPZZ widzi to zjawisko inaczej. Inflacja wciąż jest wysoka i tak pozostanie w najbliższych latach. Dlatego warto rozważyć, aby świadczenia emerytalno-rentowe były waloryzowane nie raz w roku, a dwukrotnie (oprócz marca także we wrześniu). Wnieśliśmy postulat, aby wprowadzić taką regulację w przypadku, gdy inflacja w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku przekroczy 5%.

Czytaj więcej

08 maja 2023

Godna Praca = Godne Życie: fotorelacja z obchodów Święta Pracy

Dziękujemy, że byliście z nami 1 maja - za rozmowy o prawach pracowniczych i związkach zawodowych, za niesamowitą atmosferę, ogrom energii i każde dobre słowo!  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów tegorocznego Święta Pracy.

Czytaj więcej

08 maja 2023

RDS: rozmowy w sprawie wzrostu płac w 2024 roku

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023-2026 oparto o optymistyczne założenie wzrostu gospodarczego (2,8%) i spadku inflacji (6,5%), dlatego OPZZ oczekuje, że na poprawie sytuacji skorzystają pracujący. Muszą zatem wzrosnąć płace oraz renty i emerytury. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ 4 maja Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2024. Ponadto dokonał oceny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2024 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę; emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie posiedzenia nie udało się osiągnąć porozumienia. OPZZ opowiedziało się dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oczekuje też mocnego odbicia płac w sferze budżetowej w roku 2024 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w bieżącym roku. Musi wzrosnąć także minimalne wynagrodzenie, a bazę do jego wzrostu powinno stanowić obowiązujące od lipca br. wynagrodzenie minimalne tj. 3600 zł a nie jak oczekują pracodawcy wynagrodzenie średnioroczne z roku 2023 (3545 zł). Pomimo braku porozumienia, rozmowy będą kontynuowane w trakcie dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, które rozpocznie się o godzinie 16.00. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

Czytaj więcej

07 maja 2023

Lubelskie: posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

28 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu brała udział  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Pogłębiający się deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, problem szkolnictwa branżowego ,stawki dotacji dla szkół oraz regionalne działania w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie LLL/uczenia się przez całe życie/ - związane z tym potrzeby, wyzwania, możliwości i oczekiwania w roku 2023 – były głównym tematem obrad. W obradach uczestniczył Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. W czasie dyskusji zebrani dyskutowali  na temat dotacji dla szkół w zakresie zapewnienia odpowiedniego finansowania nauczania i bieżącej działalności, możliwych zmian w obszarze kształcenia zawodowego  i ustawicznego oraz aspektów dotyczących rozwoju i modernizacji szkolnictwa w województwie lubelskim. zdjęcia: UMWL

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: konferencja prasowa Rady OPZZ i Lewicy

4 maja w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się wspólna konferencja prasowa Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nowej Lewicy, Partii Razem i przedstawicieli Związku Zawodowego "Symetria" w Olsztynie. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podsumowano obchody Święta Pracy, kiedy jak co roku wszyscy upominają się o prawa pracownicze. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz partii tworzących klub parlamentarny Lewica przygotowali propozycje, które mają poprawić sytuację pracowników. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko mówił m.in. o godnej pracy i wynagrodzeniu w oparciu o umowę o pracę, nie śmieciówki, stabilizacji zatrudnienia. Wspomniał też o programie OPZZ na lata 2022-2027. Plan Lewicy na poprawę warunków pracy w Polsce po wyborach parlamentarnych to m.in.: zlikwidować umowy śmieciowe, podnieść wynagrodzenia w sferze budżetowej, wprowadzić tak zwaną rentę wdowią, zakazać darmowych staży i wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla stażystów. Poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek mówił także o wydłużeniu urlopów oraz skrócenie czasu pracy – z obecnych 40 do 35 godzin tygodniowo. Sferę budżetową na konferencji reprezentowała Przewodnicząca Związku Zawodowego „Symetria” w Olsztynie Ewa Wyka i skarbnik związku Jarosław Sawiński. Ewa Wyka powiedziała o wynagrodzeniach w budżetówce nieadekwatnych do obecnego poziomu inflacji. Związek już od grudnia 2021 r. walczy o podwyżki z marnym skutkiem.

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: obchody 3 Maja w Olsztynie

Wojewódzkie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie odbyły się na Placu Konsulatu Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy.  Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Obchody rozpoczęły się mszą w Bazylice Konkatedralnej. Następnie na Placu Konsulatu Polskiego odbył się uroczysty apel, odegrano hymn państwowy oraz złożono wieńce i wiązanki pod Kolumną Orła Białego. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko i Wiceprzewodnicząca Rady Irena Żychowicz również złożyli kwiaty w tym uroczystym dniu.

Czytaj więcej