Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

23 maja 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych w Szklarskiej Porębie

W dniach 15-17 maja Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Podczas szkolenia inspektor PIP przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi : obowiązków pracodawcy wobec zakładowej  organizacji związkowej wynikających między innymi z  Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; obowiązków zakładowej  organizacji związkowej wobec pracodawcy; zmian w przepisach prawa pracy wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego obowiązujących od 26.04.2023 r., a dotyczących między innymi zasady Work Life Balance oraz poprawy warunków pracy i wprowadzenia minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej W szkoleniu, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wzięło udział 75 osób. Wiceprzewodniczący w swoim wystąpieniu omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał informacje dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Z kolei przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

07 maja 2023

Lubelskie: posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

28 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu brała udział  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Pogłębiający się deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, problem szkolnictwa branżowego ,stawki dotacji dla szkół oraz regionalne działania w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie LLL/uczenia się przez całe życie/ - związane z tym potrzeby, wyzwania, możliwości i oczekiwania w roku 2023 – były głównym tematem obrad. W obradach uczestniczył Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. W czasie dyskusji zebrani dyskutowali  na temat dotacji dla szkół w zakresie zapewnienia odpowiedniego finansowania nauczania i bieżącej działalności, możliwych zmian w obszarze kształcenia zawodowego  i ustawicznego oraz aspektów dotyczących rozwoju i modernizacji szkolnictwa w województwie lubelskim. zdjęcia: UMWL

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: konferencja prasowa Rady OPZZ i Lewicy

4 maja w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się wspólna konferencja prasowa Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nowej Lewicy, Partii Razem i przedstawicieli Związku Zawodowego "Symetria" w Olsztynie. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podsumowano obchody Święta Pracy, kiedy jak co roku wszyscy upominają się o prawa pracownicze. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz partii tworzących klub parlamentarny Lewica przygotowali propozycje, które mają poprawić sytuację pracowników. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko mówił m.in. o godnej pracy i wynagrodzeniu w oparciu o umowę o pracę, nie śmieciówki, stabilizacji zatrudnienia. Wspomniał też o programie OPZZ na lata 2022-2027. Plan Lewicy na poprawę warunków pracy w Polsce po wyborach parlamentarnych to m.in.: zlikwidować umowy śmieciowe, podnieść wynagrodzenia w sferze budżetowej, wprowadzić tak zwaną rentę wdowią, zakazać darmowych staży i wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla stażystów. Poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek mówił także o wydłużeniu urlopów oraz skrócenie czasu pracy – z obecnych 40 do 35 godzin tygodniowo. Sferę budżetową na konferencji reprezentowała Przewodnicząca Związku Zawodowego „Symetria” w Olsztynie Ewa Wyka i skarbnik związku Jarosław Sawiński. Ewa Wyka powiedziała o wynagrodzeniach w budżetówce nieadekwatnych do obecnego poziomu inflacji. Związek już od grudnia 2021 r. walczy o podwyżki z marnym skutkiem.

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: obchody 3 Maja w Olsztynie

Wojewódzkie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie odbyły się na Placu Konsulatu Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy.  Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Obchody rozpoczęły się mszą w Bazylice Konkatedralnej. Następnie na Placu Konsulatu Polskiego odbył się uroczysty apel, odegrano hymn państwowy oraz złożono wieńce i wiązanki pod Kolumną Orła Białego. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko i Wiceprzewodnicząca Rady Irena Żychowicz również złożyli kwiaty w tym uroczystym dniu.

Czytaj więcej

05 maja 2023

Zachodniopomorskie: obchody Święta Pracy

Tradycyjnie 1 maja Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował spotkanie ludzi pracy, związkowców oraz sympatyków ruchu związkowego pod Pomnikiem Czynu Polaków.  Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego W dzisiejszej podzielonej i skłóconej wewnętrznie Polsce ten monument, symbolizujący trzy pokolenia Polaków przybyłych po II Wojnie Światowej na dawne polskie ziemie, stanowi swoiste signum temporis mówiące, że w zgodzie i w pracy można podnieść z gruzów zarówno zburzone budynki, jak i poobijanego duch Narodu. Przewodniczący Jacek Dubiński, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego, witając wszystkich zebranych przypomniał, że te Orły symbolizujące nas wszystkich nie muszą się wstydzić za osiągnięcia i wydarzenia minionych 78 lat. Wyniki pracy tych pokoleń, niezależnie od rządzących krajem ekip, wpisały się na stałe w dobrobyt i osiągnięcia polskich ludzi pracy! W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób nie licząc Szczecinian korzystających ze słonecznej pogody. Kwiaty złożyły delegacje: Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego posłów na Sejm RP, reprezentowanych przez Katarzynę Kotulę i Dariusza Wieczorka (Nowa Lewica) Stowarzyszenie Pokolenia  Partii Razem Wstąpienia okolicznościowe wygłosili przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Dubiński oraz Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek. W krótkim wywiadzie dla TVP 3 przewodniczący J. Dubiński podkreślił znaczenie układów zbiorowych pracy dla obu stron rynku pracy: pracobiorców i pracodawców. Układy zbiorowe winny być podstawą zatrudnienia w demokratycznej Polsce.

Czytaj więcej

01 maja 2023

Podlaskie: obchody Święta Pracy

1 maja z okazji dnia Święta Pracy o godzinie 10:00 przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w składzie : Iwona Kulesza -Woroniecka - wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Andrzej Aleksiejczuk - wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Michał Karpowicz - członek Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Katarzyna Piechowicz - pracownik biura Rady wraz z członkami Lewicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Uniwersyteckim w Białymstoku.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego W wydarzeniu uczestniczyły również media: Telewizja Polska Oddział Białystok, która nagrywała wypowiedzi Janusza Kochana z Lewicy i Andrzeja Aleksiejczuka, wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Województwa Podlaskiego. Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące szeroko pojętych praw pracowniczych, śmieciówek, niskiej płacy, nierówności na rynku pracy, renty wdowiej oraz emerytury pomostowej i emerytury stażowej. Wspomniano również o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy i pracownicy w naszym regionie.

Czytaj więcej

01 maja 2023

Kujawsko-Pomorskie: obchody Święta Pracy

1 Maja o godzinie11.00 na Placu Wolności w Bydgoszczy, jak co roku, Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Nową Lewicą uczciła ŚWIĘTO PRACY.

Czytaj więcej

30 kwietnia 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Prezydium WRDS

27 kwietnia odbyło się Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Dyskusja nt. dalszych działań Prezydium WRDS WD w sprawie spółki Polregio, sytuacja w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śląskiej oraz stanowisko Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność w sprawie taryf dotyczących wody były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. Podczas posiedzenia, w kwestii spółki Polregio, Wojewoda poinformował, ie został odwołany dotychczasowy prezes i obecnie trwają rozmowy władz wojewódzkich z nową kadrą spółki na temat zmodyfikowanych warunków porozumienia. Informację tę potwierdziła Agnieszka Zakęś, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD. Ustalono, że po zawarciu porozumienia na posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony nowy prezes lub p.o. prezesa. Członkowie Prezydium dyskutowali także o sytuacji w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śląskiej, które zostały kupione przez koncern Gerlach i wszytko wskazuje na to, że nowy właściciel dąży do zamknięcia firmy. Ustalono, że na posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony nowy prezes, aby przedstawił plany dotyczące zakładu. Wstępnie ustalono także termin i tematykę wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD w regionie jeleniogórskim. 

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Pomorskie: 30-lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

22 kwietnia w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie odbyły się jubileuszowe uroczystości 30-lecia powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Wzięli w nich udział związkowcy z WZZ PGM oraz zaproszeni goście. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej.  Wspomniał też o zasłużonych działaczach i twórcach związku. Minutą ciszy uczczono tych, którzy w czasie kończącej się kadencji opuścili szeregi związku na zawsze.  Honorowym gościem jubileuszu była wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która w imieniu kierownictwa OPZZ przekazała honorowy dyplom  z okazji 30. rocznicy powstania związku. W imieniu związku odebrał go Adam Liszczewski. Do uczestników list gratulacyjny skierował także poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.  Odznaczeniami związkowymi uhonorowano zasłużonych działaczy WZZ PGM, które wręczyła Barbara Popielarz i przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Odznaczenia III stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” otrzymali Andrzej Stańczyk (DB Port Szczecin), Marian Jeziorski (SR Nauta Gdynia) i Sławomir Bała (MZZ Pracowników Stoczni Gdańsk.) Wręczono również odznaczenia I i II stopnia  „Za Zasługi dla OPZZ”.  W drugiej części uroczystości podsumowano mijającą kadencję związku i wybrano nowe władze WZZPGM na kadencję 2023 – 2028. Przewodniczącym ponownie został Adam Liszczewski. Do Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM wybrano Beatę Ożgę, Jacka Rosengarta, Andrzeja Stańczyka, Włodzimierza Wiśniewskiego, Janusza Nowaczkiewicza, Andrzeja Biernackiego, Jana Berendta i Sławomira Bałę. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Zbigniew Wolski. Przyjęto też szereg regulaminów i Program działania WZZ PGM na kadencję 2023 –2028.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Lubelskie: posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

20 kwietnia Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski i przewodniczący WRDS WL. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani dyskutowali o dalszym funkcjonowaniu PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. Omawiali propozycję rozwoju i restrukturyzacji, planowanych przeniesień pracowników do PGE Grupy Energetycznej i warunków tego procesu oraz ujęcia spółek lubelskich w dalszym planie finansowym. Wyżej wymienionym zagadnieniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL i wypracuje stanowisko w powyższej sprawie. W spotkaniu uczestniczył Paweł Piróg – p. o Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przedstawił plany nowych regulacji zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przedstawił członkom Rady wyniki prac stałego zespołu w temacie funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania oraz lokalnych problemów szpitali.

Czytaj więcej