Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

12 grudnia 2022

Dolnośląskie Brylanty OPZZ

9 grudnia 2022 r. w trakcie posiedzenia Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu po raz pierwszy zostały  przyznane wyróżnienia „Dolnośląskie Brylanty OPZZ”.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Prezydium Rady przyznało trzy „Brylanty” dla zakładowych organizacji związkowych. Otrzymali je: 1. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników „Autoliv”  2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Brose Sitech sp. z o.o 3. Organizacja Zakładowa nr 01—023 OPZZ Konfederacja Pracy przy Toyota Motor Manufacturing  Poland Sp. z o.o. Oddział w Łęgu Przyznano także pięć „Brylantów” indywidualnych dla : 1. Barbary Kramarz – członka Rady OPZZ woj. dolnośląskiego poprzednich kadencji 2. Antoniego Karasińskiego – wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji 3. Danuty Warzychy - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego i przewodniczącej Rady OPZZ Powiatu Wałbrzyskiego 4. Anny Dawiec - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji 5. Mariana Cichego - przewodniczącego NSZZ Pracowników Służby Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Wyróżnienia wręczał przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. W trakcie posiedzenia Rada wysłuchała również informacji Dyrektor DWUP na temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy oraz przyjęto plan przychodów i wydatków na 2023 rok. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła bieżące działania i zadania OPZZ przed zbliżającym się X Kongresem.

Czytaj więcej

08 grudnia 2022

Lubelskie: Posiedzenie RROG

6 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, w którym uczestniczyła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego W czasie spotkania, które odbyło się w  zespole Zamkowo-Pałacowym w Baranowie Sandomierskim, podsumowano działalność Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2019 -2022. Poruszono najistotniejsze tematy związane z rozwojem gospodarczym obszaru TSSE, która zajmuje obszar 1.632 ha, znajdujący się na terenach województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego mazowieckiego, dolnośląskiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła instytucję Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się w granicach obszaru, oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rada jest organem opiniotwórczym dla zarządzającego obszarem w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Rozwoju Obszaru TSSE liczy aktualnie 18 członków. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącą Rady jest Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, a Wiceprzewodniczącymi – Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Czytaj więcej

02 grudnia 2022

Pomorskie: pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji 2022-2026

1 grudnia odbyło się spotkanie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego pod kierownictwem przewodniczącego Adama Liszczewskiego. Było to pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji 2022-2026. Biuro Rady OPZZ Woj. Pomorskiego Omówiono zakres kompetencji wiceprzewodniczących Rady i członków Prezydium. Przyjęto program pracy na rok 2023, w którym zawarto wiele szkoleń i warsztatów dla związkowców. Realizacja zadań zawartych w programie pomorskiej Rady, będzie wymagała zwiększonej aktywności jej członków szczególnie w regionalnych instytucjach dialogu społecznego i organach opiniodawczo-doradczych, w których uczestniczą reprezentanci Rady. Kończąc obrady, przewodniczący Adam Liszczewski podziękował wszystkim związkowcom za dotychczasową pracę i przekazał im najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Czytaj więcej

30 listopada 2022

OPZZ podpisało List intencyjny z Kołem Naukowym Prawa Pracy

28 listopada podpisano List intencyjny pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, a Kołem Naukowym Prawa Pracy „Opus per laborem” działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W ramach porozumienia strony deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany informacji, przygotowania opracowań naukowo-badawczych, promocji projektów, działań i inicjatyw podejmowanych przez każdą ze stron. Celem współpracy jest również wzajemna wymiana doświadczeń. Zakładamy, że efektem współpracy będzie wypracowanie wspólnych mechanizmów, które wpłyną na rozwój studentów i naszej organizacji oparty na wiedzy oraz będą wzajemnie wspomagały i podejmowały działania popularyzatorskie oraz promujące dorobek naukowy. Przy podpisaniu Listu intencyjnego obecny był dr hab. Witold Kurowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a jego sygnatariuszem ze strony OPZZ był Przewodniczący Andrzej Radzikowski, natomiast ze strony Koła Naukowego Prawa Pracy „Opus per laborem” Przewodniczący Simone Barszczak, Wiceprzewodnicząca Wiktoria Wanglorz i Wiceprzewodnicząca p.o. sekretarza Daria Dymarczyk. 

Czytaj więcej

30 listopada 2022

II Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

W dniach 24-26 listopada w Katowicach odbył się II Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Delegaci wybrali nowe władze w kadencji 2022-2026.  Biuro prasowe OPZZ Przewodniczących ponownie został Mirosław Grzybek, a wiceprzewodniczącymi: Artur Jacek Wilkoń (Huta Łabędy), Grzegorz Bor (Neapko Praszka) i Patryk Wiśniewski (CNH Industrial w Płocku). W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej weszli – przewodniczący Maciej Ratajczak (MAHLE Polska- Krotoszyn), członkowie: Mirosław Cerazy (ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza), Andrzej Hefeman (HMN Szopienice), Marek Jędrzejuk (Alstom Wrocław) oraz Andrzej Kosiarski ( FŁT Kraśnik S.A.)  Gośćmi zjazdu byli: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Podczas kilkugodzinnych obrad poruszono wiele ważnych dla przyszłości związkowej organizacji i pracowników sektora metalowego i hutniczego spraw. Przyjęto również deklaracje programową, która zawiera najważniejsze zadania i cele na najbliższą kadencję.  zdjęcia: federacjametalowcowihutnikow.pl

Czytaj więcej

30 listopada 2022

Spotkanie delegatów KZZC z Prezesem Izby Gospodarczej -Ciepłownictwo Polskie-

24 listopada 2022r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie delegatów KZZC z Prezesem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie„ Jackiem Szymczakiem. Biuro prasowe OPZZ Tematem spotkania była aktualna sytuacja w energetyce i w branży ciepłowniczej. Wiele uwagi poświęcono zapisom ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Tego samego dnia  delegaci uczestniczyli w szkoleniu w ramach Akademii Prawa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu prawa pracy, SIP i BHP.   W spotkaniach uczestniczyły 43 osoby. Dziękuje wszystkim uczestnikom spotkań za udział.

Czytaj więcej

29 listopada 2022

Dolnośląskie: posiedzenie WRDS 24.11.2022

24 listopada we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Spotkanie prowadził Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, który w tym roku pełni funkcję przewodniczącego WRDS. Omówiono bieżące informacje na temat budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Rada zapoznała się z  sytuacją opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie. Ponadto przeanalizowano problemy pracodawców sektora usług leśnych we współpracy z Lasami Państwowymi. 

Czytaj więcej

24 listopada 2022

Opolskie: najlepsi Społeczni Inspektorzy Pracy nagrodzeni

W Auli Błękitnej Politechniki Opolskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursach: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, „Buduj bezpiecznie”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, „Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy” oraz programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2022 roku. Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli organów rządowych, administracji samorządowej, administracji regionalnej, służb, inspekcji, urzędów, instytucji, uczelni wyższych, a także partnerów społecznych - związków zawodowych i organizacji działających na terenie województwa opolskiego. Obecni byli członkowie komisji konkursowych, działających przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, a także pracodawcy, pracownicy i rolnicy. OPZZ reprezentował Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady Województwa Opolskiego. Po wystąpieniach zaproszonych gości laureatom konkursów i programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Zdobądź dyplom PIP” wręczono statuetki. Laureatem I miejsca w konkursie „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” został Dariusz Górecki - wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach. Zgodnie z decyzją Głównej Inspektor Pracy - Katarzyny Łażewskiej-Hrycko - Dariusz Górecki otrzymał wyróżnienie na szczeblu centralnym.  W przesłaniu skierowanym do uczestników uroczystości Katarzyna Łażewska-Hrycko powiedziała: "W szyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo w pracy oraz wdrażanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i życia osób pracujących zarówno w przedsiębiorstwach, jak gospodarstwach rolnych, jest dużym wyzwaniem. Dlatego promujemy ambitnych i odpowiedzialnych przedsiębiorców i rolników, którzy budują sukces ekonomiczny na silnych fundamentach dbałości o bezpieczeństwo pracy. Dla Państwa troska o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganie przepisów prawa pracy nie stanowią uciążliwego obowiązku, lecz świadomy wybór. ” Laureatom serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

21 listopada 2022

Dolnośląskie: szkolenie związkowców

W dniach 17-19 listopada w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dla dolnośląskich związkowców, organizowane przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego. W szkoleniu uczestniczyło 70 osób. Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego W pierwszym dniu szkolenia dyrektorzy merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego przekazali informacje o pozyskiwaniu funduszy europejskich i możliwości dofinansowania różnych obszarów działalności w województwie. W drugiej części spotkania przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski poinformował o bieżących działaniach Centrali oraz podsumował prace Rady Dialogu Społecznego w 2022 r. W kolejnym dniu szkolenia dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski przedstawił planowane zmiany w prawie pracy i aktualne przepisy dotyczące sporów zbiorowych i wzmocnienia uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Następnie posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o inicjatywach poselskich, współpracy z OPZZ  - w tym o  wspólnej inicjatywie dotyczącej „rent wdowich”.   Na zakończenie szkolenia przewodniczący Andrzej Otręba posumował bieżące działania Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w 2022 r.

Czytaj więcej

18 listopada 2022

Podlaskie: spotkanie Prezydium Rady Wojewódzkiej i Komisji Rewizyjnej

17 listopada w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Wojewódzkiej i Podlaskiej Komisji Rewizyjnej. Biuro Rady OPZZ Województwa Podlaskiego W trakcie posiedzenia podlaska Komisja Rewizyjna wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. W wyników wyborów przewodniczącą podlaskiej Komisji została Koleżanka Agnieszka Kozłowska ze Związku Zawodowego Poczta Polska S.A. Białymstoku w, a wiceprzewodniczącym podlaskiej Komisji Rewizyjnej wybrany został kolega Bogusław Mazur ze Związku Zawodowego Budowlani w Suwałkach. Zebranie omówili ponadto tematy dotyczące spraw związkowych, bieżących działań OPZZ oraz obecnej sytuacji w kraju.

Czytaj więcej