Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

16 czerwca 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Prezydium

16 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na początek omówiono aktywność branżowych związków zawodowych w realizacji programu przyjętego przez X Kongres OPZZ. Zajęto się również realizacją zaplanowanych szkoleń oraz potrzebą zorganizowania szkolenia dla SIP. Następnie członkowie prezydium przedstawili informację dotyczącą sytuacji w branży w zakresie zatrudnienia i płacy w obliczu inflacji i trwającej wojny w Ukrainie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel WRRP przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie.

Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Wielkopolskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ. Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił bieżące działania centrali OPZZ, a Piotr Dubrownik wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przeprowadził szkolenie z zakresu właściwego prowadzenia księgowości i finansów w organizacjach związkowych dla członków Rady.  W posiedzeniu Rady brali udział członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Była to okazja do przybliżenia problemów tej grupy zawodowej członkom Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Małgorzata Kowzan przybliżyła zgromadzonym bieżącą sytuację w oświacie w kontekście rozmów z Ministerstwem Edukacji i Nauki.  Dyskusja toczyła się głównie wokół tematów dotyczących niskich wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, kwestii emerytalnych (emerytury stażowe, pomostowe, waloryzacja świadczeń) oraz coraz gorszego stanu dialogu społecznego. 

Czytaj więcej

07 czerwca 2023

Dolnośląskie: Andrzej Otręba wybrany na przewodniczącego Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

2 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, w którym wzięło udział 36 delegatów z Czech Niemiec i Polski. OPZZ reprezentowało 6 delegatów. Międzyregionalną Radę Związkową tworzą DGB-Saksonia, ČMOKS-Północ (Czechy), NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski oraz OPZZ Rada Województwa Dolnośląskiego. MRZ Łaba-Nysa od 30 lat angażuje się na rzecz solidarnego rozwoju pogranicza Unii Europejskiej. Wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) opowiada się za spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną w UE, a jej celem jest zapewnienie dobrobytu, warunków pracy, kształcenia i życia oraz wysokiego zabezpieczenia społecznego we wszystkich regionach. Podczas posiedzenia delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Rady, które przedstawili: Józef Šlunecka – reprezentujący Czesko-Morawską Federację Związków Zawodowych, Marcus Schlimbach – reprezentujący DGB Okręgu Saksonii, Andrzej Otręba – reprezentujący Radę OPZZ woj. dolnośląskiego, Franciszek Kopeć – reprezentujący Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność. W kolejnej części posiedzenia odbyły się wybory na Przewodniczącego MRZ Łaba-Nysa. Przewodniczącym Rady został Andrzej Otręba, a Wiceprzewodniczącymi Józef Šlunecka z Czech oraz Marcus Schlimbach z Niemiec. Na posiedzeniu delegaci przyjęli również „Priorytety działania na trzyletnią kadencję Rady”, wśród których na pierwszy plan wysuwa się egzekwowanie praw pracowniczych i dobrych warunków pracy na pograniczu, jak również promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Związki zawodowe będą nadal transgranicznie zwalczać naruszenia praw pracowniczych i związkowych. MRZ Łaba-Nysa będzie intensywnie pracować nad egzekwowaniem DOBREJ PRACY dla wszystkich zatrudnionych pracowników, w myśl zasady: „taka sama płaca za taką samą pracę”. Konieczne jest nawiązanie współpracy młodych związkowców z poszczególnych krajów. Niezbędne staje się również nawiązanie współpracy z podmiotami państwowymi w celu opracowania i realizacji inicjatyw na rzecz całościowego rozwoju pogranicza w obszarze: pracy, edukacji, gospodarki i przestrzeni społecznej. W drugim dniu - w obecności 100 delegatów i gości odbyły się obchody 30-lecia MRZ Łaba-Nysa. Z życzeniami i podziękowaniami za działania wystąpili: Senator RP Krzysztof Mróz, w imieniu wojewody dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dr Maciej Zathey - Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, w imieniu Marszałka województwa dolnośląskiego, oraz Franciszek Kopeć, który przeczytał list Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ Solidarność. W trakcie uroczystości głos zabrał Jozef Stredula, wiceprzewodniczący EKAZZ i Przewodniczący Czesko-Morawskiej Federacji Związków Zawodowych, przypominając o wyzwaniach przed którymi stoi europejski ruch związkowy oraz trudnej sytuacji czeskich związkowców. Na zakończenie zabrał głos Dr Max Brändle - Dyrektor biura Fundacji im Friedricha Eberta w Warszawie, która zadbała o stronę organizacyjno-logistyczną spotkania.

Czytaj więcej

01 czerwca 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie WRDS 1 czerwca 2023 r.

1 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada Wojewódzka OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wśród niezwykle ważnych tematów znalazło się zagadnienie dotyczące finansowania leczenia psychiatrycznego w regionie. Ożywiona dyskusja wokół tego tematu świadczy tylko o tym, że z coraz większą powagą traktujemy nasze zdrowie psychiczne. Na spotkaniu omówiono także posiedzenie Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDS WM z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporu między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna.

Czytaj więcej

23 maja 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych w Szklarskiej Porębie

W dniach 15-17 maja Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Podczas szkolenia inspektor PIP przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi : obowiązków pracodawcy wobec zakładowej  organizacji związkowej wynikających między innymi z  Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; obowiązków zakładowej  organizacji związkowej wobec pracodawcy; zmian w przepisach prawa pracy wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego obowiązujących od 26.04.2023 r., a dotyczących między innymi zasady Work Life Balance oraz poprawy warunków pracy i wprowadzenia minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej W szkoleniu, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wzięło udział 75 osób. Wiceprzewodniczący w swoim wystąpieniu omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał informacje dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Z kolei przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

07 maja 2023

Lubelskie: posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

28 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu brała udział  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Pogłębiający się deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, problem szkolnictwa branżowego ,stawki dotacji dla szkół oraz regionalne działania w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie LLL/uczenia się przez całe życie/ - związane z tym potrzeby, wyzwania, możliwości i oczekiwania w roku 2023 – były głównym tematem obrad. W obradach uczestniczył Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. W czasie dyskusji zebrani dyskutowali  na temat dotacji dla szkół w zakresie zapewnienia odpowiedniego finansowania nauczania i bieżącej działalności, możliwych zmian w obszarze kształcenia zawodowego  i ustawicznego oraz aspektów dotyczących rozwoju i modernizacji szkolnictwa w województwie lubelskim. zdjęcia: UMWL

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: konferencja prasowa Rady OPZZ i Lewicy

4 maja w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się wspólna konferencja prasowa Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nowej Lewicy, Partii Razem i przedstawicieli Związku Zawodowego "Symetria" w Olsztynie. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Podsumowano obchody Święta Pracy, kiedy jak co roku wszyscy upominają się o prawa pracownicze. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz partii tworzących klub parlamentarny Lewica przygotowali propozycje, które mają poprawić sytuację pracowników. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko mówił m.in. o godnej pracy i wynagrodzeniu w oparciu o umowę o pracę, nie śmieciówki, stabilizacji zatrudnienia. Wspomniał też o programie OPZZ na lata 2022-2027. Plan Lewicy na poprawę warunków pracy w Polsce po wyborach parlamentarnych to m.in.: zlikwidować umowy śmieciowe, podnieść wynagrodzenia w sferze budżetowej, wprowadzić tak zwaną rentę wdowią, zakazać darmowych staży i wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla stażystów. Poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek mówił także o wydłużeniu urlopów oraz skrócenie czasu pracy – z obecnych 40 do 35 godzin tygodniowo. Sferę budżetową na konferencji reprezentowała Przewodnicząca Związku Zawodowego „Symetria” w Olsztynie Ewa Wyka i skarbnik związku Jarosław Sawiński. Ewa Wyka powiedziała o wynagrodzeniach w budżetówce nieadekwatnych do obecnego poziomu inflacji. Związek już od grudnia 2021 r. walczy o podwyżki z marnym skutkiem.

Czytaj więcej

05 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: obchody 3 Maja w Olsztynie

Wojewódzkie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie odbyły się na Placu Konsulatu Polskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy.  Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Obchody rozpoczęły się mszą w Bazylice Konkatedralnej. Następnie na Placu Konsulatu Polskiego odbył się uroczysty apel, odegrano hymn państwowy oraz złożono wieńce i wiązanki pod Kolumną Orła Białego. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko i Wiceprzewodnicząca Rady Irena Żychowicz również złożyli kwiaty w tym uroczystym dniu.

Czytaj więcej

05 maja 2023

Zachodniopomorskie: obchody Święta Pracy

Tradycyjnie 1 maja Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował spotkanie ludzi pracy, związkowców oraz sympatyków ruchu związkowego pod Pomnikiem Czynu Polaków.  Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego W dzisiejszej podzielonej i skłóconej wewnętrznie Polsce ten monument, symbolizujący trzy pokolenia Polaków przybyłych po II Wojnie Światowej na dawne polskie ziemie, stanowi swoiste signum temporis mówiące, że w zgodzie i w pracy można podnieść z gruzów zarówno zburzone budynki, jak i poobijanego duch Narodu. Przewodniczący Jacek Dubiński, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego, witając wszystkich zebranych przypomniał, że te Orły symbolizujące nas wszystkich nie muszą się wstydzić za osiągnięcia i wydarzenia minionych 78 lat. Wyniki pracy tych pokoleń, niezależnie od rządzących krajem ekip, wpisały się na stałe w dobrobyt i osiągnięcia polskich ludzi pracy! W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób nie licząc Szczecinian korzystających ze słonecznej pogody. Kwiaty złożyły delegacje: Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego posłów na Sejm RP, reprezentowanych przez Katarzynę Kotulę i Dariusza Wieczorka (Nowa Lewica) Stowarzyszenie Pokolenia  Partii Razem Wstąpienia okolicznościowe wygłosili przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Dubiński oraz Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek. W krótkim wywiadzie dla TVP 3 przewodniczący J. Dubiński podkreślił znaczenie układów zbiorowych pracy dla obu stron rynku pracy: pracobiorców i pracodawców. Układy zbiorowe winny być podstawą zatrudnienia w demokratycznej Polsce.

Czytaj więcej

01 maja 2023

Podlaskie: obchody Święta Pracy

1 maja z okazji dnia Święta Pracy o godzinie 10:00 przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w składzie : Iwona Kulesza -Woroniecka - wiceprzewodnicząca Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Andrzej Aleksiejczuk - wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Michał Karpowicz - członek Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, Katarzyna Piechowicz - pracownik biura Rady wraz z członkami Lewicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Uniwersyteckim w Białymstoku.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego W wydarzeniu uczestniczyły również media: Telewizja Polska Oddział Białystok, która nagrywała wypowiedzi Janusza Kochana z Lewicy i Andrzeja Aleksiejczuka, wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Województwa Podlaskiego. Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące szeroko pojętych praw pracowniczych, śmieciówek, niskiej płacy, nierówności na rynku pracy, renty wdowiej oraz emerytury pomostowej i emerytury stażowej. Wspomniano również o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy i pracownicy w naszym regionie.

Czytaj więcej