Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

12 września 2022

Spotkanie w Domu Ukraińskim w Warszawie

W Domu Ukraińskim w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OPZZ. Spotkanie odbyło się w ciepłej, luźnej atmosferze, w której udział wzięli również przewodniczący organizacji non-profit Centrum Solidarności Stanisław Citniuch oraz przewodniczący  fundacji „Nasz Wybór” Benjamin Cope. Podczas spotkania rozmawiały z Natalią Kolesnik odpowiedzialną za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiłą Prosandejewoj, psychologiem, która prowadzi punkt porad psychologicznych dla Ukrainek w OPZZ, o współpracy i wymieniali się doświadczeniami. Ciekawe było również to, że idea Domu Ukraińskiego powstała jednocześnie w kilku ukraińskich gminach w Warszawie, a wkrótce, przy pomocy władz miasta, Fundacja „Nasz Wybór” zajęła się oficjalnym projektowaniem i administracją. Dom Ukraiński to miejsce otwarte dla wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce, Warszawie na ich pomysły i inicjatywy. Cyklicznie odbywają się tu spotkania Ukraińskiego Klubu Kobiet (w każdą niedzielę), bojowy hopak, kursy językowe (polski i angielski). Fundacja „Nasz Wybór” przeniosła w mury Domu wszystkie swoje projekty i inicjatywy: pracę nad gazetą i portalem, comiesięczne spotkania z czytelnikami. Dzięki aktywności społeczności ukraińskiej w Domu Ukraińskim ciągle się porusza i coś nowego pojawia się. Odbywa się również wiele imprez niecyklicznych: treningi psychologiczne, spotkania z pisarzami i postaciami kultury, koncerty, wystawy. Już sama nazwa: Dom Ukraiński zawiera w sobie całą esencję: jest to część Ukrainy w Warszawie, gdzie każdy może przyjść nie tylko na spotkanie, ale też napić się herbaty, skorzystać z internetu i na koniec po prostu porozumieć się w swoim ojczystym języku.

Czytaj więcej

08 września 2022

EKZZ wzywa: zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować zyski

W związku z kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, EKZZ przesyła wezwanie do mobilizacji: zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować zyski. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) alarmuje, że obecny kryzys napędza nadmierna chęć zysku - nie płace. To nie one są przyczyną inflacji, a ofiarami tej trudnej sytuacji są przede wszystkim pracownicy. Wartość ich wynagrodzeń spada, a ceny dóbr codziennego użytku cały czas rosną. Pogłębia to istniejące w społeczeństwie nierówności, przy czym najdotkliwiej odczuwają je nisko opłacani pracownicy i osoby znajdujące w trudnej sytuacji życiowej. EKZZ uważa, że to pracodawcy, rządy i Unia Europejska są odpowiedzialni za podjęcie pilnych środków w celu rozwiązania kryzysu związanego z kosztami utrzymania poprzez zapewnienie podwyżek płac oraz wsparcie dla rodzin borykających się z problemami, a także ograniczenia cen oraz opodatkowania i redystrybucji nadmiernych zysków i bogactwa. Z tego powodu pracownicy i związki zawodowe w całej Europie wzywają Unię Europejską do opracowania sześciopunktowego planu walki z kryzysem kosztów utrzymania i budowania gospodarki, która przyniesie wymierne korzyści pracownikom.  EKKZ wzywa do mobilizacji i wysuwa 6 postulatów, obejmujących: • podwyżkę płac, aby sprostać wzrostowi kosztów utrzymania i zapewnić pracownikom sprawiedliwy wzrost wydajności oraz środki promujące negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwej płacy i zrównoważonej gospodarki • pomoc osobom, które mają trudności z opłaceniem rachunków za energię, zakupem żywności i opłaceniem czynszu; prawo do żywności i ciepłego domu są podstawowymi prawami człowieka i muszą być chronione; nie można oczekiwać, że osoby żyjące w ubóstwie będą płacić rachunki, na które ich nie stać; należy wprowadzić też zakaz odłączania od sieci • limity cenowe, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów rachunków za energię oraz bezwzględny podatek od nadmiernych zysków przedsiębiorstw energetycznych i innych, aby zagwarantować, że nie będą one mogły wzbogacać się na kryzysie, wraz ze  z innymi środkami mającymi na celu zapobieganie takim sytuacjom, jak ograniczenie dywidend czy manipulacje cenami żywności • krajowe i europejskie antykryzysowe środki wsparcia w celu ochrony dochodów oraz miejsc pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, w tym środki typu SURE w celu ochrony miejsc pracy, dochodów i finansowania środków społecznych, służących radzeniu sobie z kryzysem i procesami sprawiedliwej transformacji • reformę rynku energetycznego UE oraz uznanie, że energia jest dobrem publicznym i inwestowanie w nią w celu usunięcia podstawowych przyczyn kryzysu, takich jak niedoinwestowanie w energię ekologiczną i skutki prywatyzacji • uwzględnienie głosu związków zawodowych w celu opracowania i wdrożenia środków antykryzysowych poprzez dialog społeczny - jest to sprawdzona metoda skutecznego zarządzania kryzysem EKZZ alarmuje, że rządy i UE nie mogą biernie przyglądać się kryzysowi. Brak działania czy niewłaściwa reakcja w postaci zamrożenia płac czy wzrostu stóp procentowych będą miały katastrofalne skutki.

Czytaj więcej

24 sierpnia 2022

Dzień Niepodległości Ukrainy 2022

Drodzy Ukraińcy! Przyjmijcie najgorętsze gratulacje i najlepsze życzenia z okazji wielkiego święta narodowego Waszego państwa - Dnia Niepodległości Ukrainy! 24 sierpnia to nie tylko święto państwowe.  To jest prawo obywateli Ukrainy do życia, które w różnym czasie wywalczyło wiele pokoleń Ukraińców.  Ukraina to kraj o niesamowitej urodzie, ale o trudnym losie.  Odważnie znosi próby.  Walka trwa do dziś, ale nawet w tych najtrudniejszych chwilach obywatele Ukrainy pozostają optymistami i chwalebnymi wojownikami swojego kraju.  Być może najlepszym pomnikiem dla wszystkich tych, którzy zginęli za Ukrainę, będzie wasze pragnienie zbudowania suwerennego, wolnego, niepodległego państwa.  Wierzymy w jej godną przyszłość!  Niech to święto da Wam siłę i pewność w osiąganiu celów dla dobra Waszego kraju. Silna Ukraina, prosperuje!  Niech Wasi obywatele będą szczęśliwi i niezależni!  Nie zapomnijcie zawsze iść naprzód z dumą!  Niech zapanuje pokój i radość, a kłopoty i smutki niech odejdą! Życzymy ukraińskiej armii siły, duchowej odnowy i uzdrowienia rannym. Szczęśliwego Dnia Niepodległości dla was wszystkich!  Wierzymy w Wasze zwycięstwo! Дорогі українці!  Прийміть найсердечніші вітання і побажання з нагоди великого національного свята Вашої державності – Дня незалежності України! 24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато поколінь українців. Україна –  це  країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування. Боротьба триває і зараз, але і  в ці найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами і славними воїнами своєї країни.  Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде Ваше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Ми віримо в її гідне майбутнє! Нехай це свято додає Вам сили та впевненість у досягненні цілей на благо Вашої країни.  Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, незалежна – ти! Не забувай гордою ходою завжди йди вперед! Нехай мир буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть! Українській армії бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення. Тож усіх Вас з Днем Незалежності! Вірю в Вашу перемогу!

Czytaj więcej

10 sierpnia 2022

Europejscy związkowcy o przyszłości pracy

Przyszłość pracy, a ruch związkowy: jakie perspektywy? Debatę pod tym tytułem zainicjowały europejskie centrale związkowe: belgijska CSC, francuska CFDT oraz włoska CISL. 12 i 13 lipca w brukselskiej siedzibie CSC odbywa się seminarium, w którym uczestniczy przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski. Biuro prasowe OPZZ Ideą tego wydarzenia jest wymiana poglądów między szefami zaproszonych organizacji na temat głównych wyzwań, przed którymi stoi ruch związkowy. Organizatorzy seminarium uważają, że Europa znajduje się na historycznym rozdrożu. - Dopiero co wyszliśmy z pandemii, gdy rosyjska agresja na Ukrainę przywróciła nas do mrocznego okresu, o którym wszyscy Europejczycy myśleli, że mamy go już za sobą – podkreślają. A dzieje się to w czasie, gdy związki zawodowe przygotowywały się do stawienia czoła innym historycznym wyzwaniom: zmianom klimatycznym, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także automatyzacji procesów produkcyjnych. Konkluzje ostatnich konferencji na temat przyszłości Europy wskazują, że odpowiedzią na te wyzwania jest dalszy rozwój projektu integracji europejskiej. Ruch związkowy, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, ma wystarczający potencjał wiedzy i doświadczenia, aby zaproponować rozwiązania dla tych zmian, aby lepiej chronić byt ludzi pracy, na dziś i na jutro. - Wierzymy, że wymiana poglądów i praktyk na temat tego, jak każda z naszych organizacji podchodzi do tych wyzwań i radzi sobie z nimi, może pomóc nam lepiej się zrozumieć i znaleźć wspólne rozwiązania dla ludzi pracy – deklarują organizatorzy brukselskiej debaty. Europejscy liderzy związkowi będą rozmawiali m.in. o wpływie nowych technologii na transformację świata pracy oraz strategie polityki przemysłowej. Dyskutując o nowych formach uzwiązkowienia, poszukają także odpowiedzi na pytanie jak wzmocnić współpracę europejskiego ruchu związkowego w ramach nowej perspektywy europejskiej.

Czytaj więcej

03 sierpnia 2022

Skończmy z łamaniem praw człowieka w łańcuchach dostaw poprzez oparcie się na związkach zawodowych

Celem petycji jest dążenie do zjednoczenia się, abyśmy mogli nakłonić UE do nałożenia obowiązku na przedsiębiorstwa zaangażowania związków zawodowych w procedury „należytej staranności”(due dilligence) oraz wsparcie pracowników i związków zawodowych poprzez wprowadzenie skutecznych środków ochrony prawnej w przypadku odmowy poszanowania ich praw. Podpisz petycję i przyłącz się do nas, aby pomóc przekształcić projekt dyrektywy UE w skuteczny akt prawny. W tym roku Komisja Europejska opublikowała wreszcie projekt dyrektywy dotyczącej obowiązku zachowania „należytej staranności” przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD), w którym określone zostało, że firmy będą pociągane do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Jednak w swojej obecnej postaci dyrektywa CSDD nie będzie chronić pracowników przed firmami naruszającymi ich podstawowe prawa. Dlaczego? Projekt dyrektywy jest bezprzedmiotowy, ponieważ: nie zapewnia pracownikom i ich przedstawicielom prawa głosu w odniesieniu do strategii firmy dotyczącej „należytej staranności”, ogranicza możliwość efektywnego korzystania z praw i prerogatyw związków zawodowych do organizowania się i prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zmniejsza zakres obowiązku informowania i konsultowania przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w sposób gwarantowany przez Konwencje MOP, Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz prawo UE,  nie zapewnia osobom poszkodowanym, w tym pracownikom i ich przedstawicielom, skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i środków prawnych. Nie przewiduje wystarczająco odstraszających sankcji, aby możliwe było rzeczywiste pociągnięcie firm do odpowiedzialności za popełniane naruszenia. Aby to zmienić, związki zawodowe i przedstawiciele pracowników muszą aktywnie uczestniczyć w całym procesie „należytej staranności”. Muszą mieć wpływ na określanie zagrożeń związanych z łamaniem praw człowieka i zapobieganie im. Powinni być zaangażowani w proces powstrzymywania naruszeń. Powinni również brać udział w projektowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu strategii „należytej staranności”, gdyż to właśnie pracownicy najwięcej wiedzą na temat praktyk firm w terenie. Właściwe zaangażowanie związków zawodowych i pracowników jest najlepszym sposobem zapobiegania naruszeniom praw człowieka w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach dostaw. Ponad 40 milionów osób pada ofiarą współczesnego niewolnictwa, a miliony ludzi są pozbawione podstawowych praw człowieka i godnych warunków pracy w krajach, w których firmy europejskie uzyskują ogromne zyski. Związki zawodowe mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzeczywistego przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, ale zbyt często przedsiębiorstwa odsuwają je od tego. Podpisz petycję. Dyrektywę oraz załącznik znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

26 lipca 2022

EKZZ, PERC i MKZZ piszą do UE w sprawie Ukrainy

„Jesteśmy mocno zaniepokojeni regresywnymi reformami prawa pracy, kontynuowanymi po zakończeniu wojennego kryzysu, które zmierzają w kierunku przeciwnym do zasad i wartości UE” – czytamy w liście podpisanym przez sekretarzy generalnych Europejskiej i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Paneuropejskiej Rady Regionalnej. Biuro prasowe OPZZ Przytaczamy pełną treść listu: Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen, Szanowny Pan Przewodniczący Michel, Szanowny Pan Wysoki Przedstawiciel Borrell, Szanowna Pani Przewodnicząca Metsola,         Z zadowoleniem przyjmujemy niedawną decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE. Jest to wieloletnie dążenie ukraińskich pracowników, którzy stanęli do rewolucji godności, a teraz poświęcają swoje życie, zdrowie i dobrobyt w walce o demokrację i suwerenność przeciwko rosyjskiej agresji. Od pierwszego dnia wojny ukraińskie związki zawodowe włączyły się w ogólnonarodowe działania na rzecz przeciwdziałania agresji, ale także w walkę z wywołanym przez nią kryzysem humanitarnym. W placówkach i biurach związków zawodowych przebywają obecnie dziesiątki tysięcy osób przesiedlonych, a działacze związkowi koordynują pomoc materialną dla potrzebujących, organizują dostawy niezbędnych towarów i produktów. Społeczeństwo ukraińskie zjednoczyło się w obliczu inwazji. Żałujemy jednak, że rząd i partia rządząca na Ukrainie nie zawsze respektuje te wspólne wysiłki. Ponadto, choć nie ma wątpliwości co do europejskiej drogi, którą podąża Ukraina, ostatnie wydarzenia sugerują, że rząd i partia większościowa w Parlamencie nadal odrzucają unijne wartości dialogu społecznego i praw socjalnych.      Po pierwsze, byliśmy zszokowani informacją, że Parlament postanowił rozpatrzyć kilka projektów ustaw opracowanych przez członków partii rządzącej, z których najbardziej przerażający jest projekt ustawy 5371 o zmianie niektórych aktów prawnych dotyczących uproszczenia regulacji stosunków pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, który dyskryminowałby pracowników organizacji zatrudniających mniej niż 250 osób i pozbawiałby ich ochrony pracy, w tym praw zbiorowych. Pomimo tego, że projekt ten już na długo przed wybuchem wojny otrzymał negatywne opinie ekspertów, w tym z MOP, grupa posłów do parlamentu wznowiła go. Pracownicy Ukrainy należą do najciężej poszkodowanych przez rosyjską agresję. Według ocen MOP już utracono 4,8 mln miejsc pracy, a liczba ta może jeszcze sięgnąć 7 mln. Ponadto ustawa Ukrainy o reżimie prawnym stanu wojennego już teraz znacznie ogranicza prawa pracowników, choć ograniczenia te są precyzyjnie ograniczone w czasie. Jesteśmy mocno zaniepokojeni regresywnymi reformami prawa pracy, kontynuowanymi po zakończeniu wojennego kryzysu, które zmierzają w kierunku przeciwnym do zasad i wartości UE. Ukraina będzie potrzebowała jedności w procesie odbudowy kraju, który będzie wymagał również ponownego uruchomienia stosunków pracy w kraju, w tym kompleksowej rewizji prawa pracy: rozumiemy, że w ciągu roku ma zostać opracowany nowy kodeks pracy. Przyjęcie dziś wysoce kontrowersyjnego aktu prawnego nie przyczyni się do osiągnięcia tego celu, a wręcz przeciwnie - podważy go. Projekt ustawy 5371 powinien zostać odrzucony i oczekujemy, że UE wyraźnie to powie parlamentowi, rządowi i prezydentowi Ukrainy w kontekście procedury akcesyjnej. Sam fakt jego omawiania wysyła zły sygnał o intencjach Ukrainy jako państwa w zakresie poszanowania nie tylko wartości Unii Europejskiej, w tym zasad niedyskryminacji i dialogu społecznego, ale także zobowiązań wynikających z ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.      Po drugie, rozumiemy, że rząd Ukrainy przygotowuje plan odbudowy Ukrainy po wojnie. Bardzo doceniamy wiodącą rolę Unii Europejskiej w tym gigantycznym zadaniu i oczekujemy, że odbudowa nie ograniczy się do odtworzenia budynków, przedsiębiorstw i infrastruktury transportowej, ale obejmie kompleksową rewizję wszystkich aspektów funkcjonowania Ukrainy jako państwa. Jest to niepowtarzalna szansa dla tego kraju na zbudowanie demokracji i wolności, społecznej gospodarki rynkowej oraz dobrobytu obywateli, gwarantującego ich prawa. Jesteśmy gotowi wnieść wkład w tę misję, która powinna również ukierunkować integrację Ukrainy z Unią Europejską. Żałujemy jednak, że rząd jak dotąd nie ma zamiaru włączyć partnerów społecznych w projekt odbudowy. Ani reprezentatywne organizacje związkowe, ani krajowe stowarzyszenia pracodawców nie były zaangażowane w żadną z powołanych grup roboczych, choć pracownicy i przedsiębiorstwa będą kluczowi dla procesu odbudowy. Żałujemy również, że w ostatnim procesie w Lugano nie uczestniczyli żadni partnerzy społeczni z Ukrainy. Jest to świadomy wybór rządu Ukrainy, który ignoruje reprezentatywnych partnerów społecznych i angażuje jedynie wybrane przez siebie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy za istotne, aby Unia Europejska dała wyraźny sygnał rządowi ukraińskiemu, że tak ogromne zadania zakończą się sukcesem tylko wtedy, gdy od samego początku zapewnione zostanie odpowiednie zaangażowanie partnerów społecznych. Byłoby to również zgodne z wartościami UE i zasadami wspólnotowymi. Plan ten musi zostać pilnie omówiony przez Krajową Radę Trójstronną i mamy nadzieję, że Dyrektor Generalny MOP, Guy Ryder, który planuje wizytę w tym kraju na początku sierpnia, otrzyma zobowiązania od władz krajowych. Będziemy wdzięczni za zdecydowane sygnały ze strony UE dla rządu w tej sprawie. Proces odbudowy powinien również przewidywać kompleksową rewizję prawa pracy, z pełnym udziałem reprezentatywnych związków zawodowych i z pełnym poszanowaniem krajowego dialogu społecznego oraz międzynarodowych zobowiązań Ukrainy. Jesteśmy gotowi wnieść do tego procesu swoją wiedzę.      I wreszcie, chcemy pochwalić wsparcie finansowe, jakiego Unia Europejska udziela rządowi i osobom dotkniętym klęską wojny. Jednak ponownie ubolewamy, że podejście rządu jest dalekie od uczciwości i integracji. Związki zawodowe na Ukrainie, jak już wspomniano, pomogły i przyjęły dziesiątki tysięcy uchodźców, zapewniły solidarną pomoc rodzinom zabitych i wsparcie rannym pracownikom, a także zorganizowały konwoje z zaopatrzeniem i lekami. Międzynarodowy i europejski ruch związkowy zmobilizował bezprecedensową ilość solidarnej pomocy, aby wesprzeć ukraińskie związki zawodowe w tych działaniach. Ale to wsparcie nie jest wystarczające wobec ogromnych potrzeb ludzi pracy na Ukrainie. Większość środków zebranych przez związki zawodowe musiała zostać przeznaczona na opłacenie energii elektrycznej, ogrzewania i innych opłat komunalnych, którymi monopole państwowe obciążają obiekty związkowe. Koszty te są ustalane według komercyjnych cen rynkowych, które są kilkakrotnie wyższe niż te, które rząd stosuje w odniesieniu do swoich własnych obiektów służących temu samemu celowi, jakim jest przyjmowanie wewnętrznych przesiedleńców. Jest to niewytłumaczalne, szczególnie w świetle znacznego wsparcia Unii Europejskiej dla rządu, które jest kierowane na potrzeby energetyczne i infrastrukturalne. Obiekty Unii Europejskiej, które służą dziś celom humanitarnym, muszą być traktowane tak samo jak obiekty państwowe. Ponadto rozumiemy, że rząd skierował część wsparcia UE do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i popieramy te wysiłki mające na celu zróżnicowanie dostaw pomocy i pomocy humanitarnej. Uważamy, że ukraińskie związki zawodowe mają bardzo dobrą pozycję do zapewnienia, by pomoc UE trafiła do potrzebujących, ponieważ są one obecne wszędzie w kraju, mają dostęp do pracowników i ich rodzin, przedsiębiorstw i społeczności, a także są aktywne w kluczowych obiektach komunalnych, opieki zdrowotnej, transportu i edukacji. To z pewnością przyniosłoby otuchę milionom członków związków zawodowych, ale także jeszcze bardziej promowałoby europejskie wartości demokracji i integracji.      Związki zawodowe sąsiednich krajów UE udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy w swoich krajach, również poprzez wykorzystanie funduszy UE, i jesteśmy absolutnie pewni, że związki zawodowe Ukrainy są dobrze przygotowane do udzielania takiej pomocy na Ukrainie. Planujemy odwiedzić ten kraj w ostatnim tygodniu sierpnia i bylibyśmy wdzięczni za spotkanie z delegacją UE, jak również za przedyskutowanie kwestii przedstawionych powyżej z Panem i/lub Pana personelem przed naszą misją. Z poważaniem Luca Visentini Sekretarz Generalny EKZZ i PERC Sharan Burrow Sekretarz Generalna MKZZ Bruksela, 14 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

21 lipca 2022

Pocztówka do europosła: pamiętaj o równości płci!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć jest realną szansą na eliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Biuro prasowe OPZZ Chcemy aby w dyrektywie znalazły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję pracownic i zabezpieczą uprawnienia związków zawodowych w walce o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Musimy dotrzeć do decydentów, którzy przesądzą o ostatecznym kształcie dyrektywy. Większość z nich jest teraz na wakacjach, dlatego wyślijmy e-pocztówkę do wybranego europarlamentarzysty (tu znajdziesz adresy e-mail do Członków Parlamentu Europejskiego: (https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search/advanced?name=&countryCode=PL) lub wydrukuj, podpisz i wyślij jako pocztówkę do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, którego adres znajdziesz tutaj (https://www.gov.pl/web/ue/stale-przedstawicielstwo). Przypomnijmy im o konieczności stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości! kartka do pobrania

Czytaj więcej

19 lipca 2022

Akta Ubera: Europosłowie muszą zbadać anty-pracowniczy lobbing

Bezprecedensowy wyciek do Guardiana ponad 124 000 dokumentów - znanych jako Akta Ubera (Uber Files) - obnaża wątpliwe etycznie praktyki, które napędzały transformację firmy. Ujawnia wewnętrzną historię tego, jak Uber lekceważył prawo, oszukiwał policję, wykorzystywał przemoc wobec kierowców i potajemnie lobbował rządy podczas swojej agresywnej globalnej ekspansji. Źródło: The Guardian, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) Jesteśmy po prostu nielegalni Wyciek obejmuje pięcioletni okres, kiedy Uber był prowadzony przez współzałożyciela Travisa Kalanicka, który próbował wprowadzić usługę taksówkarską do miast na całym świecie, nawet jeśli oznaczało to łamanie prawa i przepisów dotyczących taksówek. Mimo ostrego globalnego sprzeciwu, dane pokazują, jak Uber próbował wzmocnić poparcie poprzez dyskretne zwracanie się do premierów, prezydentów, miliarderów, oligarchów i baronów medialnych. Zgodnie z informacjami podanymi przez Guardian, wyciekłe wiadomości sugerują, że kierownictwo Ubera nie miało złudzeń co do łamania prawa przez firmę – jeden z szefów żartował, że stali się "piratami" a inny przyznawał: "Jesteśmy po prostu nielegalni". 12 nieujawnionych spotkań z Komisją Europejską Po wycieku Uber Files , związki zawodowe wezwały Parlament Europejski do zbadania anty-pracowniczego lobbingu Ubera w UE,  w związku z wysiłkami firmy na rzecz osłabienia dyrektywy dotyczącej warunków pracy na platformach cyfrowych. Z dokumentów wynika, że Uber odbył 12 spotkań z Komisją Europejską, które nie zostały ujawnione i że była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę cyfrową, Neelie Kroes, potajemnie lobbowała w imieniu Ubera. Operacja lobbingowa Ubera w UE stała się jeszcze większa od okresu objętego przeciekami, z 16-krotnym wzrostem wydatków lobbingowych firmy. 2013: 50,000€ 2014: 50,000€    -  99,999 2015: 400,000€ - 499,999 2016: 700,000€ - 799,999 2017: 800,000€ - 899,999 2018: 800,000€ - 899,999 2019: 800,000€ - 899,999 2020: 700,000€ - 799,999 Sam Uber odbył 70 publicznie zarejestrowanych spotkań z Komisją Europejską od 2015 roku, Firma płaci ok 200.000 euro rocznie za wsparcie lobbingowe agencji Acumen Public Affairs, która ma 38 lobbystów z akredytacją do Parlamentu Europejskiego. Wyciek pokazuje, że "Uber z pomocą firmy doradczej sporządził listy ponad 1 850 'interesariuszy' w tym urzędujących i byłych urzędników publicznych, think tanków i grup obywatelskich, na które zamierzał wpłynąć w 29 krajach, także w instytucjach Unii Europejskiej". EKZZ: silna dyrektywa to uczciwa płaca Pliki Ubera pojawiają się w momencie, gdy Parlament Europejski i Rada Europejska rozważają projekt dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy na platformach cyfrowych. Uber i inne platformy lobbują konserwatywnych i liberalnych ministrów, a także europosłów, aby złagodzić projekt dyrektywy. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) napisała w czerwcu do francuskiego ministra pracy, wzywając francuską prezydencję UE do dostarczenia mocnej dyrektywy. Niechęć francuskiej prezydencji do poczynienia postępów w tej sprawie jest umieszczona w kontekście szczegółów zawartych w aktach Ubera dotyczących powiązań firmy z francuskim prezydentem. Poprawki do dyrektywy zaproponowane przez posłów Renew i EPP również dokładnie odzwierciedlają żądania Move EU (europejskiego stowarzyszenia mobilności na żądanie): lobby platformowego, którego członkiem jest Uber. Silna dyrektywa, w tym rzeczywiste domniemanie zatrudnienia, jest potrzebna, aby w końcu zapewnić uczciwą płacę i warunki pracy dla milionów kierowców, kurierów, opiekunów i innych pracowników wykorzystywanych przez platformy. Zawiesić lobbystów Ubera i rozpocząć dochodzenie Komentując pliki Ubera, sekretarz konfederalny ETUC Ludovic Voet powiedział: "Ten wybuchowy wyciek pojawia się w momencie, gdy Uber mocno lobbuje, próbując rozwodnić unijne przepisy dotyczące praw pracowników platform. Szczegóły tajnych układów między Uberem a unijnymi decydentami ze zrozumiałych względów nadszarpną zaufanie pracowników do procesu legislacyjnego. "Dlatego przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola musi pilnie rozpocząć dochodzenie w sprawie lobbingu Ubera w UE i zawiesić akredytację lobbystów Ubera w UE do czasu jego zakończenia. "Wyciek pokazuje dokładnie, jaką firmą naprawdę jest Uber, z jego lobbystami gotowymi pójść na każdą długość, aby przepisać zasady na swoją korzyść i po prostu zignorować je, gdy nie mogą. Uber twierdzi, że się zmienili, ale Pierre-Dimitri Gore-Coty, który jest w centrum tego skandalu, nadal jest szefem Uber Eats, który lobbuje przeciwko działaniom UE w zakresie praw pracowniczych. "Jeśli Uber chce pokazać, że się zmienił, powinien przestać lobbować przeciwko prawu swoich pracowników do sprawiedliwej płacy i warunków oraz zaangażować się w zbiorowe negocjacje ze związkami zawodowymi w całej Europie". PODPISZ PETYCJĘ Źródła: https://www.theguardian.com/news/2022/jul/10/uber-... https://www.etuc.org/en/pressrelease/uber-files-me...

Czytaj więcej

06 lipca 2022

Europejskie przedsiębiorstwa zawstydzone z powodu łamania praw za granicami kraju

Dzięki  Globalnemu indeksowi Praw, wydawanemu corocznie przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) największe europejskie firmy zostały ujawnione i zawstydzone za łamanie praw człowieka w innych częściach świata podkreślając potrzebę silniejszych działań UE w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Nestle, AB InBev i H&M są wśród firm z siedzibą w Europie, których zachowanie na całym świecie znalazło się w centrum uwagi w nowo opublikowanym Globalnym Indeksie Praw ITUC 2022. "Firmy nie są rozliczane i w zbyt wielu przypadkach straciły moralny kompas" - twierdzi Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), która opracowała raport. Europejskie firmy naruszające prawa pracownicze na całym świecie: Nestlé - Brazylia: Nestle nadal wykorzystywało pandemię jako pretekst do cięcia płac i świadczeń. W fabryce czekolady w Vila Velha w stanie Espírito Santo firma zdecydowała się jednostronnie obniżyć o połowę świadczenia w postaci bonów żywnościowych z 680 do 350 dolarów, zmniejszając już wcześniej część zysków przekazywaną pracownikom. Obcinanie świadczeń żywnościowych najpierw rozpoczęło się w São Paulo, gdzie firma ma połowę swoich pracowników. W 2019 roku firma zwolniła tam ponad 200 pracowników, ale musiała ich przywrócić do pracy po nakazie sądowym. W zamian jednak związki zawodowe zostały zmuszone do zaakceptowania porozumienia, które zmniejszyło świadczenia pracownicze, w tym bony żywnościowe. AB InBev - Peru: AB InBev wdrożył procesy restrukturyzacji personelu bez konsultacji z organizacjami związkowymi. W ramach procesu restrukturyzacji firma zwolniła trzech sekretarzy generalnych związków zawodowych, a także piętnastu pracowników północnej fabryki w Motupe w Peru, z których wszyscy są członkami strajkującego Narodowego Związku Backus. Heinz-Glas - Peru: Heinz-Glas kontynuował swoją antyzwiązkową politykę, której celem było rozwiązanie związku i uniemożliwienie prowadzenia negocjacji zbiorowych. Firma oferowała pomoc w dezawuowaniu członków, udając się nawet do ich domów, wysyłając im list o dezawuowaniu, dzwoniąc do nich jeden po drugim, aby zachęcić ich do dezawuowania i oferując stanowisko z wyższym dochodem tym, którzy zdecydują się na dezawuowanie. H&M - Nowa Zelandia: Sieć odzieżowa H&M zawiesiła czternastu pracowników 24 kwietnia 2021 r., podczas negocjacji nowego układu zbiorowego w sprawie płac, w antyzwiązkowym posunięciu karzącym ich za próbę osiągnięcia płacy wystarczającej na życie. Już w 2019 r. zrzeszeni w związkach zawodowych pracownicy H&M zostali zablokowani po noszeniu w sklepach naklejek wzywających do uczciwej płacy. Santander - Brazylia: Wymusił 55% obniżkę płac na 40 liderach związków zawodowych w banku po tym, jak złożyli oni prawne wyzwanie, aby otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.  Przypadki te pokazują, jak bez silnej dyrektywy w sprawie należytej staranności europejskie przedsiębiorstwa będą nadal bezkarnie działać na całym świecie. W obecnym kształcie projekt dyrektywy nie tylko nie zapewnia ofiarom naruszeń praw skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości lub sankcji, które działają odstraszająco na korporacje, ale także podważa wykonywanie praw związków zawodowych zapisanych w międzynarodowych i europejskich instrumentach praw człowieka, takich jak konwencje MOP i Europejska Karta Społeczna Rady Europy. Sekretarz Konfederacji ETUC Isabelle Schömann powiedziała: "Firmy powinny zachowywać się za granicą tak, jak w domu. Ale w zbyt wielu przypadkach wielkie marki uważają, że nie muszą przestrzegać praw pracowniczych i związkowych poza Europą. "Niektóre z najbogatszych europejskich firm piętnują prawa niektórych najbiedniejszych pracowników świata, stawiając własne zyski przed ludźmi i planetą. Liderzy firm wymienionych w dzisiejszym raporcie powinni się wstydzić". "ETUC wzywa do silnego prawodawstwa UE, aby doprowadzić do zgodności tych modeli biznesowych. Jak dotąd Komisja Europejska uległa lobbingowi korporacji i zaoferowała ledwie minimum. Dyrektywa UE w sprawie odpowiedzialności korporacyjnej powinna obejmować udział pracowników w całym procesie due diligence dla strategii zerowej tolerancji wobec naruszeń praw człowieka, która zapewnia, że ofiary mogą dochodzić sprawiedliwości, a firmy, którym udowodniono złamanie prawa, spotykają się z sankcjami." 23 lutego 2022 roku Komisja Europejska ostatecznie zaproponowała projekt przepisów dotyczących zasad dla przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach wartości. Niestety, pomimo kilku interesujących elementów, jest on daleki od tego, co jest potrzebne do ochrony praw człowieka i środowiska. Szczególnie brakuje w nim konkretnego zaangażowania pracowników i związków zawodowych w kształtowanie i monitorowanie zrównoważonych strategii due diligence przedsiębiorstw, mających na celu zapobieganie lub zaprzestanie negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko.  Silna dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest rozpaczliwie potrzebna w czasach coraz częstszego łamania praw człowieka, w tym nadużywania praw pracowniczych i związkowych przez największe europejskie przedsiębiorstwa. Zamiast tego, około 238 dni po tym, jak Komisja miała przedstawić dyrektywę, projekt wniosku budzi realne obawy, że zapewnia on o wiele za mało, aby pobudzić niezbędne zmiany zachowań w biznesie, aby skutecznie zająć się naruszeniami praw człowieka i szkodami dla środowiska oraz im zapobiegać. Prawa pracowników i związków zawodowych są prawami człowieka, których przedsiębiorstwa powinny przestrzegać. Unijna procedura należytej staranności w zakresie praw człowieka powinna przewidywać skuteczne środki mające na celu powstrzymanie praktyk antyzwiązkowych oraz zaprzestanie naruszania praw pracowników i związków zawodowych. Unijna procedura należytej staranności w zakresie praw człowieka jest jedynym sposobem na pociągnięcie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za wpływ na ludzi i planetę. Dlatego też łączymy się wspólnie z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych i Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, aby nakłonić UE do uczynienia obowiązkowym wymogu zaangażowania związków zawodowych w obowiązki firm w zakresie należytej staranności - wspartego skutecznymi środkami zaradczymi dla pracowników i związków w przypadku odmowy praw. Podpisz petycję i przyłącz się, aby pomóc nam przekształcić projekt dyrektywy UE w skuteczny akt prawny. https://action-europe.org/end-human-rights-violations-supply-chains-involve-trade-unions

Czytaj więcej

05 lipca 2022

Poszanowanie praw związków zawodowych stale się pogarsza

Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) publikuje Globalny Indeks Praw, będący odniesieniem do praw pracowniczych. Ta dziewiąta edycja Indeksu (dostępna na stronie www.globalrightsindex.org) szereguje 148 krajów pod względem poszanowania przez nie praw pracowniczych. Jako kompleksowy przegląd praw pracowniczych w prawie jest to jedyna baza danych tego rodzaju. Przypadki naruszeń i oceny krajowe można przeglądać według krajów i regionów. Pogarsza się poszanowanie praw pracowniczych Odnotowano rekordową liczbę naruszeń praw pracowniczych w kilku obszarach: 113 krajów wyklucza pracowników z prawa do założenia lub przystąpienia do związku zawodowego, co oznacza wzrost ze 106 w 2021 r. do 113. Pracownicy zostali wykluczeni z reprezentacji w miejscu pracy w Afganistanie, Burkina Faso, Myanmar, Syrii i Tunezji. 77% krajów odmówiło pracownikom prawa do założenia i przystąpienia do związku zawodowego. Władze w 74% krajów utrudniały rejestrację związków zawodowych, co oznacza wzrost z 59%, przy czym państwo represjonowało niezależną działalność związkową w Afganistanie, Białorusi, Egipcie, Jordanii, Hongkongu, Myanmarze i Sudanie. 50 krajów narażało pracowników na przemoc fizyczną, co stanowi wzrost z 45 w 2021 r., w tym wzrost o 35% do 43% krajów w regionie Azji i Pacyfiku oraz o 12% do 26% w Europie. 87% krajów naruszało prawo do strajku. Strajki na Białorusi, w Egipcie, Indiach, Birmie, Filipinach i Sudanie spotkały się z aresztowaniem liderów związkowych lub brutalnymi represjami. Cztery na pięć krajów zablokowały negocjacje zbiorowe. Prawo to ulega erozji w sektorze publicznym i prywatnym w każdym regionie. W Tunezji nie można prowadzić żadnych negocjacji ze związkami bez zgody szefa rządu. W Europie średnia ocena regionalna naruszeń wyniosła 2,49, mieszcząc się pomiędzy (2) Powtarzające się naruszenia i (3) Regularne naruszenia (tu zaklasyfikowano Polskę) . Prawa do negocjacji zbiorowych były poważnie deptane w większości krajów, podczas gdy w krajach Europy Wschodniej niezależne ruchy związkowe były nadal silnie tłumione. Liczba krajów, w których pracownicy doświadczyli brutalnych ataków, wyraźnie wzrosła z 12 do 26 procent krajów. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi wprowadzone w celu kontroli pandemii COVID-19 zostały złagodzone, ograniczenia wolności słowa i zgromadzeń zmniejszyły się z 22 procent krajów w 2021 roku do 15 procent w 2022 roku. Ze względu na trwający konflikt, Rosja i Ukraina nie zostały nie zostały uwzględnione w Globalnym Indeksie Praw w 2022 roku Sekretarz Generalna ITUC Sharan Burrow powiedziała: "Globalny Indeks Praw ITUC z 2022 roku obnaża, jak ta niestabilność jest wykorzystywana przez tak wiele rządów i pracodawców atakujących prawa pracowników" "Musimy ujawnić niewłaściwe postępowanie, aby rządy zdały sobie sprawę, że muszą odbudować się z nową umową społeczną: miejscami pracy, płacami, prawami, ochroną socjalną, równością i integracją". Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem

Czytaj więcej