Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

10 czerwca 2022

Białoruś: rząd nasila represje wobec związków zawodowych

Związki zawodowe z całego świata 8 czerwca br. zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowców w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Genewie, Seulu, Warszawie i Wilnie. Prawa człowieka, pokój i demokracja są zagrożone na Białorusi. Reżim Łukaszenki zaostrzył walkę z niezależnymi związkami zawodowymi, a prokurator generalny kraju złożył wniosek do Sądu Najwyższego o zakończenie działalności kilku organizacji związkowych i dąży do penalizacji legalnej działalności związkowej. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Pod koniec kwietnia br. zostało zatrzymanych ponad 20 liderów związkowych. Białoruskie siły bezpieczeństwa systematycznie nękają związkowców. Ostatnie działania bezpieki wymierzone są w centrum związkowe BKDP (należące do ITUC) oraz jego członków - Białoruski Niezależny Związek Zawodowy (BNP), Związek Zawodowy Pracowników Radia i Elektroniki (REP), Wolny Związek Zawodowy Białorusi (SPB) i Wolny Związek Zawodowy Metalowców (SPM). Liderzy tych związków są więzieni lub objęci śledztwem karnym, w tym przewodniczący BKDP i członek Rady Administracyjnej MOP Aleksandr Jaraszuk; wiceprzewodniczący BKDP Sergey Antusevich; przewodniczący BNP Maxim Poznyakov; liderzy REP Gennadiy Fedynich i Zinaida Mikhnyuk; przewodniczący SPB MIkałaj Szarach; oraz prezydent SPM Aleksandr Buchwostow. Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP, która odbywała się w tym tygodniu, reżim na Białorusi został ostro skrytykowany za ciągłe łamanie podstawowych standardów pracy. Do tego 8 czerwca br. związki zawodowe z całego świata zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowcóww wielu dużych miastach, takich jak Amsterdam, Berlin, Bruksela, Genewa, Seul, Warszawa i Wilno.Sekretarz Generalny ITUC Sharan Burrow powiedziała, że reżim Łukaszenki wyraźnie zamierza zdławić podstawowe wolności, w tym prawo do strajku i prawo do legalnej reprezentacji związkowej. ITUC potępia te ostatnie posunięcia, które mają na celu pogłębienie kontroli reżimu nad wszystkimi aspektami życia i ukaranie tych, którzy po prostu chcą jak najlepiej dla ludzi pracy.  Więcej

Czytaj więcej

09 czerwca 2022

Kongres FGTB o wolności związków zawodowych

Na początku czerwca br. odbył się kongres belgijskiej FGBT. Delegaci wybrali sekretariat federalny FGTB, dyskutowali o przyszłości centrali oraz planach na kolejne 4 lata. W kongresie z ramienia OPZZ uczestniczyła Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Przedstawicielki OPZZ 1 czerwca br. wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Współpracy Międzynarodowej Związków Zawodowych FGTB (IFSI) pt. Solidarni ponad granicami. W warsztatach wzięło udział 73 międzynarodowych partnerów związkowych FGTB, w tym z Rwandy, Beninu, Kolumbii, Brazylii i Maroka. Głównym tematem seminarium były kwestie wolności związkowych. Obecność wielu przedstawicieli związków zawodowych umożliwiła dokonanie przeglądu naruszeń praw i wolności w różnych państwach, w szczególności afrykańskich i z Ameryki Łacińskiej. Podsumowanie przedstawiła sekretarz federalna FGTB. Omówiła również sytuację w Belgii, gdzie prawa związków zawodowych są stale ograniczane, o czym mówi ostatni raport ITUC. (zapraszamy do zapoznania się z raportem tutaj) Kolejne dni – 2 i 3 czerwca br., wypełniły wybory sekretariatu federalnego FGTB i ważne dyskusje. W wyborach wzięło udział 1500 działaczy. Delegaci wybrali Thierry'ego Bodsona na przewodniczącego i Mirandę Ulens na sekretarza generalnego. Gratulujemy! Postulaty na przyszłość FGTB opracowała swój strategiczny plan na przyszłość. Składa się z 10 postulatów, które koncentrują się na polityce gospodarczej i społecznej oraz określają wytyczne dla FGTB na najbliższe 4 lata. Te postulaty to: lepsze płace i odnowiona siła nabywcza lepsze warunki pracy silniejszy system zabezpieczenia społecznego sprawiedliwe opodatkowanie większa kontrola państwa i silne usługi publiczne  większa obecność związków zawodowych poszanowanie swobód związkowych europejska i międzynarodowa solidarność nie dla skrajnej prawicy reforma państwa. O obronie swobód związkowych Podczas kongresu zwracano wagę na bezprecedensową inflację, która pokazuje, że wzrost siły nabywczej (płac i świadczeń socjalnych) jest najlepszym zabezpieczeniem przed zubożeniem pracowników, z pracą lub bez. Dyskutowano również o znaczeniu państwa, usług publicznych i zabezpieczenia społecznego w walce o bardziej równe społeczeństwo. Istotną kwestią podnoszoną podczas obrad była walka ze skrajną prawicą, rasizmem i faszyzmem. Dla FGBT obrona swobód związkowych, w tym prawa do strajku, w Belgii i na świecie jest szczególnie ważna. Delegaci zapoznali się także z wynikami barometru społeczno-gospodarczego. Nie ma wątpliwości, że kongres pomógł zewrzeć szeregi FGTB na dwa tygodnie przed wielką narodową demonstracją zaplanowaną na 20 czerwca br. na rzecz zmiany belgijskiej ustawy o normie płacowej (tzw. ustawa z 1996 r.), która uniemożliwia Belgom wynegocjowanie realnych podwyżek płac.

Czytaj więcej

04 czerwca 2022

Nic o nas bez nas! Manifest sprawiedliwej transformacji

Europejska Federację Związków Zawodowych Przemysłu (IndustriAll Europe) przyjęła Manifest sprawiedliwej transformacji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi IndustriAll Europe z ramienia OPZZ są Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Wydział Międzynarodowy OPZZ W Manifeście Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu domaga się: Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE zabezpieczającej: Dialogu społecznego w zakresie kształtowania polityki przemysłowej poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego pracowników. Przeglądu rozporządzenie o zarządzaniu energią i zobowiązania państw członkowskich do opracowania kompleksowych planów sprawiedliwej transformacji w kontekście krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny. Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Sprawiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Większego zaangażowania młodych ludzi w planowanie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszych pomysłów i innowacji członków naszych społeczeństw. demokratyczne współtworzenie ścieżki demokracji dostęp do przystępnej cenowo, zdekarbonizowanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów inwestycje w przekształcenie terenów przemysłowych i infrastruktury uczciwą konkurencję na rynkach UE i międzynarodowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla tworzenie innowacyjnych rynków dla wiodących produktów. Manifest sprawiedliwej transformacji Tutaj można zapoznać się z filmem promującym Manifest z napisami w języku polskim:

Czytaj więcej