Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

25 maja 2023

Akademia Organizowania OPZZ – ruszyła druga tura

22 i 23 maja w Warszawie odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane już trzeci rok przy współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizacji Związków Zawodowych (COZZ). Była to druga z trzech tegorocznych tur Akademii. W warsztatach w Hotelu Logos wzięło udział dwanaścioro związkowczyń i związkowców z różnych organizacji z całej Polski. Zajęcia poprowadzili Anna Manowska i Mariusz Skrzypek z COZZ. Uczestnicy pod okiem trenerów omawiali problemy związane z organizacją pracowników oraz ich możliwe rozwiązania. Analizowano także przykłady podobnych sytuacji,  nierzadko powtarzających się w różnych zakładach pracy, podobnie jak reakcje pracodawców, które bywają zbliżone i przewidywalne w różnych firmach. Szkolenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń z faktycznych sytuacji zachodzących w miejscach pracy poszczególnych uczestników. Akademia przebiegła przy bardzo aktywnym udziale uczestników oraz solidnej dyskusji o możliwościach i potencjale pracy związkowej. Ważnym tematem była kwestia rzeczywistego organizowania członków związku tak, by dawać im faktyczne zadania i stymulować do działania, jednocześnie unikając sytuacji, w której związek opiera się na osobach zapisanych, ale biernych wobec jego działań. Uczestnicy otrzymali także „zadanie domowe”, które będą realizować w swoim miejscu pracy, a jego efektami podzielą się podczas kolejnej części szkolenia w listopadzie. Do 30 maja trwa rekrutacja na kolejne szkolenia Akademii Organizowania, które odbędą się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca i 18-19 października. Zachęcamy do rejestracji! Formularz zapisów trafił do związków zrzeszonych w OPZZ poprzez Rady Krajowe i Ogólnokrajowe Organizacje Członkowskie.

Czytaj więcej

24 maja 2023

Dziś 4. rocznica śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza

Dziś mija 4. rocznica śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”...  Pamiętamy!

Czytaj więcej

23 maja 2023

Szkolenie Młodych Liderów i Liderek Związków Zawodowych w Brukseli

W dniach 9-12 maja odbył się pierwszy z trzech etapów szkolenia Młodych Liderów i Liderek Związków Zawodowych, organizowany przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli.  Wzięli w nim udział Natalia Walkowiak i Grzegorz Tomal z ZZIT oraz Krzysztof Szaj z ZZS Florian. Biuro prasowe OPZZ To intensywny kurs, który poruszał szeroką gamę tematów. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnym i krajowym). Natalia Walkowiak i Grzegorz Tomal z ZZIT oraz Krzysztof Szaj z ZZS Florian w trakcie szkolenia mieli także możliwość odwiedzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz spotkania się z przedstawicielami Szwedzkich Związków Zawodowych. Związkowcy byli również w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, które będą realizować projekty dotyczące wybranych tematów związanych z obszarem działalności Związków Zawodowych. Natalia Walkowiak i Krzysztof Szaj będą pracować nad pozyskiwaniem nowych, młodych członków do organizacji związkowych, a Grzegorz Tomal skupi się na temacie "Just Transition" (Sprawiedliwa transformacja). Jak mówią uczestnicy, szkolenie okazało się jednym z najlepszych, w jakich mieli okazję uczestniczyć. Związkowcy wiele dowiedzieli się o działalności i inicjatywach podejmowanych przez związki zawodowe w Europie, roli Parlamentu Europejskiego oraz zarządzaniu projektami. 

Czytaj więcej

23 maja 2023

Dziś rozpoczyna się XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Już dziś rozpoczyna się XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. EKZZ świętuje 50. rocznicę powstania pod hasłem "Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników". Podczas czterodniowego Kongresu w Berlinie związkowcy z całej Europy będą dyskutować oraz uzgadniać program działań związków zawodowych na poziomie europejskim na kolejne cztery lata. Biuro prasowe OPZZ W Kongresie EKZZ weźmie udział około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich sektorowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i świata. Europejscy liderzy związkowi będą przez cztery dni dyskutować o żądaniach i priorytetach związków zawodowych w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wymienią poglądy na temat odnowy związków zawodowych, przyszłości pracy, nowego modelu gospodarczego dla ludzi i planety, przyszłości Europy oraz silniejszej EKZZ. Kongres będzie również świętował 50 lat istnienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy. Wybrane zostaną także nowe władze EKZZ, a Kongres zatwierdzi sprawozdanie z działalności na lata 2019 - 2023, zmieni Konstytucję EKZZ i przyjmie kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027. Podczas Kongresu wystąpią również decydenci polityczni, w tym Olaf Scholz, Kanclerz Federalny Niemiec, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Hubertus Heil, Federalny Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Pracy i Praw Społecznych (pełna lista gości dostępna w programie). Kongresowe debaty EKZZ zainteresują wielu członków związków zawodowych, dlatego w tym roku główne obrady konferencji i debaty panelowe będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych:      Twitter: @etuc_ces   Facebook: ETUCCES Instagram: @etucces LinkedIn: CES - ETUC Delegatami na XV Kongres EKZZ z ramienia OPZZ są Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak (zastępca delegata). Więcej informacji oraz live stream całego wydarzenia: etuc.org/en/congress 

Czytaj więcej

23 maja 2023

Kto ma rację w sporze: jak liczyć płacę minimalną?

Od początku maja trwa spór pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych a pracodawcami, jak należy liczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Gra toczyła się o wysoką stawkę, bowiem przyjęcie interpretacji pracodawców zaniży dynamikę wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Pracodawcy uważają, że bazę do wyliczeń przyszłorocznej płacy minimalnej powinna stanowić jej średnia wartość, czyli 3545 zł - z uwagi na dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku tj. od stycznia i lipca. Na podstawie ich wyliczeń płaca minimalna w 2024 r. powinna wynosić 4254,40 zł. Z interpretacją tą nie zgadza się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Zdaniem OPZZ przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wskazują, że podstawą wyliczeń winna być wartość proponowana przez pracodawców. Do wyliczeń należy przyjąć wartość płacy minimalnej obowiązującą w drugim półroczu bieżącego roku (3600 zł). Naszym zdaniem wynika z przepisów prawa. Wówczas gwarantowany ustawą wzrost płacy minimalnej w 2024 r. wyniósłby 720,40 zł, czyli o 66 zł więcej niż proponują pracodawcy, a płaca minimalna osiągnęłaby poziom co najmniej 4320,40 zł. Ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W odpowiedzi na pytanie Business Insider ministerstwo wskazało, jaka jest prawidłowa podstawa wyliczeń płacy minimalnej. Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. będzie brane pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r., tj. 3600 zł — wskazał resort rodziny, podzielając interpretację przepisów dokonaną przez OPZZ. Problem opisał Business Insider, więcej przeczytasz TUTAJ

Czytaj więcej

23 maja 2023

Co blokuje posłanka Rusecka? | Pikieta w Wieliczce

22 maja punktualnie o godz. 12:00 pod Biurem Poselskim posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS) w Wieliczce odbyła się pikieta przeciwko blokowaniu przez nią propracowniczych rozwiązań: wprowadzenia emerytur stażowych, projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz projektu ustawy wzmacniającej szczególną ochronę związkową. Organizatorem pikiety było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), które walczy o wprowadzenie propracowniczych rozwiązań. Ich wdrożenie blokuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłanka Urszula Rusecka (PiS): od 12 lutego 2020 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - druk 247(Emerytury Stażowe), od 6 lipca 2022r. wstrzymuje prace nad poselskim projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – druk 2113, od 28 września 2022 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (projekt ustawy o algorytmach) - druk nr 2642. W 2021 roku zmarły ponad 22773 osoby w wieku 55-59 lat i 42255 osób wieku 60-64. Wiele z nich z uwagi na utratę sił, będącej konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej, nie doczekało uzyskania uprawnień emerytalnych. W 2010 r. pod obywatelskim projektem OPZZ w tej sprawie podpisało się ponad 700 tysięcy osób, jednak jak do tej pory emerytur stażowych nie wprowadzono. Z kolei Ustawa o zawodzie psychologa ma na celu uregulowanie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa oraz wykonywania zawodu psychologa, a także ustalenie zasad organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów. Natomiast ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych przyznałaby związkom zawodowym dostęp do algorytmów wykorzystywanych przez pracodawców, a także umożliwiłaby ochronę pracowników poddawanych wyzyskowi i dyskryminowanych przez algorytmy. OPZZ wielokrotnie próbowało skontaktować się z Posłanką, która nie znalazła lub nie chciała znaleźć czasu, by zająć się tak ważnymi kwestiami. Niestety Posłanka PiS nie chciała też porozmawiać ani z pracownikami i związkowcami, ani z Szefem OPZZ Piotrem Ostrowskim, który chciał osobiście przekazać Urszuli Ruseckiej Pismo skierowane do niej w dniu pikiety. Biuro Poselskie w Wieliczce, które powinno być otwarte w godz. 10:00-14:00, zdawało się świecić pustkami. Bierność Posłanki PiS oraz niechęć do rozmów w tych kwestiach jest nieakceptowalna i zmusza OPZZ do głośnego sprzeciwu. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych żąda, aby Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w trybie pilnym zajęła się projektami ustaw, które blokuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Wizyta związkowców w mateczniku Posłanki Ruseckiej jest krzykiem rozpaczy milionów pracowników i zarazem próbą pokazania mieszkańcom Wieliczki, kogo wybrali do Sejmu, aby reprezentował ich interesy. Pismo Szefa OPZZ Piotra Ostrowskiego skierowane do Urszuli Ruseckiej ws. podjęcia przez nią konkretnych działań w kwestii propracowniczych ustaw TUTAJ

Czytaj więcej

23 maja 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych w Szklarskiej Porębie

W dniach 15-17 maja Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Podczas szkolenia inspektor PIP przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi : obowiązków pracodawcy wobec zakładowej  organizacji związkowej wynikających między innymi z  Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; obowiązków zakładowej  organizacji związkowej wobec pracodawcy; zmian w przepisach prawa pracy wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego obowiązujących od 26.04.2023 r., a dotyczących między innymi zasady Work Life Balance oraz poprawy warunków pracy i wprowadzenia minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej W szkoleniu, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wzięło udział 75 osób. Wiceprzewodniczący w swoim wystąpieniu omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał informacje dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Z kolei przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

21 maja 2023

OPZZ zabiega o wyższe płace oraz renty i emerytury w 2024 roku

W trakcie negocjacji z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego w sprawie wzrostu płac oraz rent i emerytur w 2024 r. nie udało się osiągnąć porozumienia. Niepowodzeniem zakończyły się także rozmowy strony związkowej, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych samodzielnie przedstawiło własne oczekiwania dotyczące dynamiki płac oraz rent i emerytur w kolejnym roku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ OPZZ oczekuje, że wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej wzrosną w 2024 r. o co najmniej 24 proc., co w naszej ocenie powinno zapewnić im i ich rodzinom godny poziom płac i zrekompensować rosnące koszty utrzymania. Takie oczekiwanie w trakcie konsultacji wewnątrzorganizacyjnych wyrazili przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ, reprezentujący grupy zawodowe dbające o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa.  Wzrost płac w sferze budżetowej nie może być niższy niż dynamika prognozowanego, minimalnego wzrostu płacy minimalnej w 2024 r. (około 20 proc.), ponieważ już dzisiaj utrwala się zjawisko spłaszczenia wynagrodzeń w sferze publicznej – wskazuje Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ. Ale to nie wszystko. OPZZ proponuje, aby wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosły jeszcze raz w tym roku. Przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego na poziome 107,8 proc. przy prognozowanym wskaźniku inflacji na poziomie 112 proc. nie rekompensuje stale rosnących cen, choć tempo tego wzrostu zmniejszyło się. Potwierdzają to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zgodnie z którymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. - w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku - wzrosły o 14,7 proc. Wciąż wysokie są ceny żywności, które wzrosły w kwietniu o 19,7 proc. względem kwietnia 2022 r. i nośników energii, które były droższe o 23,5 proc. Nie tylko kwietniowy wskaźnik inflacji uzasadnia wyższy wzrost wynagrodzeń pracowników sektora publicznego – mówi wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Nie można zapominać, że w latach 2021-2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wzrósł tylko raz – w 2023 r. W roku 2021 wskaźnik był zamrożony a w 2022 r. rząd zwiększył fundusz wynagrodzeń zaledwie o 4,4 proc., w wyniku czego symboliczną podwyżkę uzyskała niewielka grupa pracowników. Skumulowana inflacja w tym okresie wyniesie blisko 35 proc. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej realnie zmniejszają się; że obniża się ich standard życia – podsumowuje Barbara Popielarz. Zjawisko realnego spadku płac pracowników sfery budżetowej widoczne jest analizując dane GUS. Tylko w 2022 r. płace realne spadły w niej o 5,3 proc. Spadek ten był znacznie większy niż w sektorze przedsiębiorstw, gdzie realne płace zmniejszyły się o 1 proc. Niestety, realnego spadku wynagrodzeń, choć niższego, należy spodziewać się także w 2023 r. W rezultacie postępuje nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i podmiotów spoza sfery finansów publicznych. Aby przeciwdziałać utrwalaniu się tej nierównowagi, dynamika wzrostu płac w sferze budżetowej musi być znacznie wyższa. Między innymi dlatego OPZZ wskazuje na konieczność rozpoczęcia w Radzie Dialogu Społecznego prac w przedmiocie zmiany modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Płaca minimalna w 2024 r. powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 4420 zł średniorocznie i wzrosnąć dwukrotnie z uwagi na planowaną w 2024 r. inflację na poziomie ponad 5 proc. Muszą być wyłączone z niej wszystkie dodatki. OPZZ proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. wynosiła ona co najmniej 4300 zł a od 1 lipca co najmniej 4540 zł brutto. Oczekiwany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzrost uwzględnia spadek realnej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. (o 6 proc.) – pierwszy raz od 2004 r. – oraz rosnące koszty utrzymania pracowników o najniższych dochodach. Jeśli płaca minimalna ma rzeczywiście chronić przed ubóstwem jej wzrost powinien być na poziomie oczekiwanym przez OPZZ. Spójrzmy na te kwoty w ujęciu netto. To tylko około 3342 zł na rękę – wskazuje Barbara Popielarz. Z kolei wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien w 2024 r. wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023. OPZZ proponuje także, aby w przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja przekroczy 5% nastąpiła od 1 września druga, warunkowa waloryzacją rent i emerytur, której mechanizm określą nowo zaprojektowane przepisy. W poniedziałek 22 maja OPZZ skierowało do Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Patkowskiego Pismo, w którym przedłożyło propozycje ws. wzrostu: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur w 2024 roku. Treść Pisma TUTAJ

Czytaj więcej

19 maja 2023

Co blokuje posłanka Rusecka?

22 maja o godz. 12:00 pod Biurem Poselskim posłanki Urszuli Ruseckiej (PiS) w Wieliczce odbędzie się pikieta przeciwko blokowaniu przez nią propracowniczych rozwiązań: wprowadzenia emerytur stażowych, projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz projektu ustawy wzmacniającej szczególną ochronę związkową. Organizatorem pikiety jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), które walczy o wprowadzenie propracowniczych rozwiązań. Ich wdrożenie blokuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłanka Urszula Rusecka: od 12 lutego 2020 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - druk 247 (Emerytury Stażowe), od 6 lipca 2022r. wstrzymuje prace nad poselskim projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – druk 2113, od 28 września 2022 r. blokuje projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (projekt ustawy o algorytmach) - druk nr 2642. Jej bierność oraz niechęć do rozmów w tych kwestiach jest nieakceptowalna i zmusza OPZZ do głośnego sprzeciwu. 22 maja o godz. 12:00 pod Biurem Poselskim Urszuli Ruseckiej związkowcy powiedzą DOŚĆ przeciwko blokowaniu przez nią propracowniczych rozwiązań, na które czekają tysiące pracownic i pracowników. OPZZ żąda, aby Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w trybie pilnym zajęła się projektami ustaw, które blokuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Adres Biura Poselskiego Urszuli Ruseckiej: ul. Kopernika 7A 32-020 Wieliczka

Czytaj więcej

18 maja 2023

PKP TELKOL nadal kulą u nogi rządzących

Niestety, ale ani wysłany 20 stycznia 2023 r. list otwarty strony społecznej do Premiera rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz pismo wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz w sprawie obecnej sytuacji PKP TELKOL sp. z o.o. do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o postanowił rozpocząć przygotowania do akcji protestacyjnych. Na budynkach siedzib organizacji związkowych i miejsc pracy pracowników spółki zawisły flagi związkowe.  Wystąpiono też z pismem do właściciela spółki PKP TELKOL z wnioskiem o niezwłoczne spotkanie. [edit] z ostatniej chwili: 15 maja odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa  Sekretarz stanu w MI Andrzej Bittel poinformował, że powołany zespół ,,ostatniej szansy" w sprawie  zakończenia procesu sprzedaży spółki PKP TELKOL do PKP PLK S.A. nie doprowadził do porozumienia stron i spółka pozostaje w strukturach Grupy PKP S.A. Ponad dwa lata batalii o sanację ekonomiczną i rozwój spółki w strukturach PKP  PLK S.A. ugrzązł w niemocy organów decyzyjnych. Scenariusz był zawsze taki sam, szef kancelarii premiera kierował pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, dyrektor Departamentu w MAP kierował prośbę o udzielenie odpowiedzi do Prezesa Zarządy PKP S.A. Pana Krzysztofa Mamińskiego i tu ,,ślad się urywał” a zabawa w kotka i myszkę trwa nadal. Zapewniający stronę społeczną od stycznia 2021 roku sekretarz stanu w MAP Maciej Małecki, że Ministerstwo podtrzymuje stanowisko dotyczące zasadności ulokowania spółki PKP TELKOL w strukturach Grupy PKP PLK S.A. jako rozwiązanie ułatwiające spółce sanację sytuacji ekonomicznej i jej rozwój, dziś nabrał wody w usta i nie odpowiedział na pismo Federacji z dnia 23 marca 2023 r. w którym strona społeczna zwróciła się właśnie o rzetelne wyjaśnienie aktualnego stanu procesu zmian właścicielskich. Nieoficjalnie wiadomym jest, że obie strony procesu ( PKP S.A. i PLK S.A.) nie zaakceptowały żadnej oferty przejęcia udziałów zasłaniając się niedozwolona pomocą publiczną i możliwym działaniem na szkodę spółek. Ile są wiec warte zapewnienia polityków pracownicy spółki PKP TELKOL przekonali się na własnej skórze tracąc w ciągu tych dwóch lat swoje świadczenia, wynagrodzenia i miejsca pracy. Średnie wynagrodzenie zasadnicze w Regionach( linia) nie przekracza kwoty 4400zł a wielu pracowników otrzymuje ją na poziomie najniższej krajowej. Dlatego też, strona społeczna uznała, ze należy wznowić przerwane ze względu na proces zmian właścicielskich mediacje w ramach dwóch sporów zbiorowych z roku 2021 i 2022. Strony wspólnie ustaliły, że punkty sporów dotyczące redukcji zatrudnienia i utrudniania działalności związkowej stały się bezprzedmiotowe. Natomiast w sprawie przywrócenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i wzrostu wynagrodzeń stanowisko strony społecznej jest niezmienne. Niezbędne jest wznowienie rozmów i przywrócenie uregulowań ZUZP, ponieważ Spółka jest jedyną ze Spółek Grupy PKP, w której nie funkcjonuje ZUZP. To pozwoli na poprawienie konkurencyjności Spółki na rynku pracy, a także powinno wstrzymać odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej do innych podmiotów. Na przestrzeni 3 lat nastąpił spadek zatrudnienia o ok. 44%. To oraz wypowiedzenie ZUZP pozwoliło Spółce na osiągnięcie konkretnych korzyści – zmniejszenie kosztów o ok. 30 mln złotych przez 3 lata. Jedynie pracownicy ponieśli koszty podjętych działań w Spółce. Spadło zatrudnienie, wypowiedziano układ, a wynagrodzenia są na poziomie z 2018 roku. W swoim stanowisku pracodawca stwierdził, że Spółki nie stać na podwyżki dla całej załogi i na wznowienie ZUZP. Problemem jest to, że Spółka TELKOL nie ma dofinansowania z budżetu jak Spółka PKP PLK, a to oznacza poważną różnicę w pozycji spółek. Spółka jakby miała możliwości finansowe to by spełniła oczekiwania pracowników. Spółka nie ma więc na dzień dzisiejszy możliwości finansowych na spełnienie oczekiwań pracowników w zakresie podwyżek i przywrócenia zapisów ZUZP. Strony ustaliły, że data następnego spotkania zostanie wyznaczona niezwłocznie po informacji o zakończeniu badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, co powinno mieć miejsce w połowie maja 2023 r. Wobec powyższego KPS związków zawodowych w spółce postanowił rozpocząć przygotowania do akcji protestacyjnych, mających na celu przywrócenie wypracowanych przez kilkadziesiąt lat pracy na Kolei uprawnień pracowniczych oraz godziwych wynagrodzeń pracowników PKP TELKOL sp. z o.o. Wystąpiono też z pismem do właściciela spółki PKP TELKOL z wnioskiem o niezwłoczne spotkanie ze stroną społeczną. 23 maja, czyli w najbliższy wtorek rozpoczynają się negocjacje płacowe. Pismo do Prezesa Zarządu PKP S.A. z 9.05.2023 TUTAJ Komunikat Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o do pracowników spółki TUTAJ Mirosław Rapiej,Sekretarz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o 

Czytaj więcej