Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

18 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości

17 kwietnia w siedzibie Centrali OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości. Zespół powołany przez Prezydium OPZZ jest najliczniejszym zespołem w kadencji 2022-2027. Biuro prasowe OPZZ Zespół ds. równości będzie zajmować się sytuacją oraz problemami kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jego członkowie chcą przeciwdziałać dyskryminacji, łamać stereotypy oraz zmieniać nastawienie społeczne, aby wszystkie pracownice i wszyscy pracownicy mieli równe szanse rozwoju zawodowego, a także równe płace. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu ds. Równości: Barbara Kutrowska - przewodnicząca Jadwiga Aleksandra Rezler - wiceprzewodnicząca Aneta Trojanowska - wiceprzewodnicząca Nadia Oleszczuk - wiceprzewodnicząca Wojciech Rajchel - wiceprzewodniczący Zespół ds. równości przyjął też Stanowisko w sprawie uwzględniania w projekcie Krajowego Programu Reform 2023/2024 kwestii równości wynagrodzeń. Zespół ds. równości, jako ciało opiniodawczo-doradcze OPZZ, po dokonaniu analizy projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024 pod kątem działań na rzecz równego wynagradzania za tą samą pracę negatywnie ocenił decyzję o braku realizacji w ramach KPR przedsięwzięć na rzecz równouprawnienia i równości płci w obszarze płac w 2023 i 2024 roku. Treść Stanowiska TUTAJ

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych

13 kwietnia w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych. Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który podziękował wszystkim obecnym za liczne przybycie i chęć działania w powołanym Zespole. W zespole znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele trzech Branż OPZZ: Usługi Publiczne, Oświata i Nauka, oraz Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, ale także zainteresowani problematyką przedstawiciele innych branż.  Zgromadzeni  członkowie Zespołu wybrali spośród swego grona przewodniczącą, którą została Elżbieta Aleksandrowicz oraz czterech wiceprzewodniczących: Hanna Czerniak, Sylwester Kałuża, Marek Pyzara i Ewa Wyka. Omówiono cele i kierunki działania Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych, najważniejsze problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych  skupionych w  niniejszym Zespole oraz kwestie podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w państwowej sferze budżetowej i sferze finansów publicznych, w tym działania protestacyjne.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

OPZZ broni PKP Telkol przed upadkiem

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) na prośbę Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie sytuacji w spółce PKP Telkol sp. z o.o. Jedyną możliwością uratowania spółki przed upadkiem jest ulokowanie jej w strukturach spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazuje na negatywne skutki społeczno-gospodarcze przedłużającej się procedury zbycia, należących do spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., udziałów w PKP Telkol sp. z o.o. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Koncepcja ta zyskała poparcie ministra aktywów państwowych, jako rozwiązanie, które pozwoli PKP Telkol na sanację sytuacji ekonomicznej i rozwój spółki. Pomimo to brakuje wymiernych efektów negocjacji prowadzonych pomiędzy zarządami PKP S.A. a PKP PLK S.A. Taki stan budzi duże zaniepokojenie wśród ponad 400 pracowników PKP Telkol. PKP Telkol to strategiczna spółka na rynku telekomunikacyjnym, ważna dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jej działalność jest kluczowa dla rozwoju polskiego przemysłu kolejowego, a także dla poprawy jakości usług transportu kolejowego w Polsce. Przedłużająca się procedura zbycia udziałów spółki PKP Telkol destabilizuje jej sytuację finansową. Potrzebne są pilne decyzje, aby nie doprowadzić do upadku spółki! Według Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji obecna sytuacja jest spowodowana zaniedbaniami ze strony poprzedniego zarządu PKP Telkol, który zadłużył spółkę. Konsekwencje tego ponieśli pracownicy. W spółce zredukowano zatrudnienie o około 300 osób, zmniejszono wynagrodzenia, wypowiedziano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i obniżono świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od dawna nie ma żadnych podwyżek wynagrodzeń. Co istotne, strona społeczna wywiązała się z deklaracji zachowania pokoju społecznego w trakcie negocjacji pomiędzy PKP S.A. i PKP PLK S.A. Wszystko wskazuje jednak na to, już niedługo związkowcy podejmą bardziej radyklane działania wobec braku efektów toczących się rozmów. Dlatego niezwykle istotne jest, aby proces zbycia udziałów spółki PKP Telkol został przyspieszony i zakończony pozytywnym rezultatem. Byłby to kluczowy krok do zapewnienia stabilności miejsc pracy i tym samym zachowania pokoju społecznego w spółce. W związku z sytuacją w PKP Telkol OPZZ wezwało premiera do dokonania pogłębionej oceny sytuacji w spółce i podjęcia pilnych decyzji w sprawie przyspieszenia procesu zbycia udziałów PKP Telkol przy zagwarantowaniu ochrony praw pracowników w trakcie tego procesu. Wniosło także o zorganizowanie spotkania właściwych ministrów oraz zarządów PKP S.A. i PKP PLK S.A. z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Pismo OPZZ ws. sytuacji w spółce PKP Telkol sp. z o. o TUTAJ (nq)

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Zmarł Władysław Glegoła

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia br. zmarł śp. Władysław Glegoła - długoletni działacz związkowy, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego-Celsa "Huta Ostrowiec", członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady OPZZ Powiatu Ostrowieckiego, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz. 13.30 w Nowej Słupi. Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego organizuje wyjazd na pogrzeb. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem do dnia 18 kwietnia.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ. Przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022, plan pracy oraz plan szkoleń na 2023 rok. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego W spotkaniu wziął udział Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski, który przedstawił informację z działalności PIP. Gościem był również wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który przedstawił plan działania OPZZ na bieżący rok, a także podsumował akcję zbierania podpisów pod projektem „Renta Wdowia”, dziękując za aktywny udział. Na koniec Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówiła przygotowania do obchodów Święta Pracy.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

Minister Czarnek zapowiada likwidację Karty Nauczyciela!

  W czwartek 13 kwietnia w Sejmie, tuż po debacie i głosowaniu nad wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka, które zakończyło się odrzuceniem wniosku, zawrzało. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział likwidację Karty Nauczyciela jeszcze jesienią tego roku. ZNP stanowczo protestuje, a takim posunięciom rządu sprzeciwia się także OPZZ. Biuro Prasowe OPZZ - Chcemy zlikwidować Kartę Nauczyciela, mamy to w swoim programie i będzie to robione zaraz na jesieni tego roku (...) Karta Nauczyciela musi być zlikwidowana - padło z ust Przemysława Czarnka tuż po odrzuceniu skierowanemu przeciwko niemu wniosku ws. wotum nieufności.  Przeciwko takim posunięciom rządu stanowczo protestuje ZNP i OPZZ.  Karta Nauczyciela reguluje prawa i obowiązki nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w publicznych samorządowych szkołach, przedszkolach i placówkach. Nie ma naszej zgody na odbieranie nauczycielom ich praw! ZNP: Karta Nauczyciela gwarantuje wysoką jakość nauczania i chroni edukację przed pełną komercjalizacją! Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna alarmuje, że Karta Nauczyciela to gwarancja wysokiej jakości nauczania oraz stabilizacji dla pracowników szkół. To ona pozwala im wykonywać swoje zadania niezależnie od sytuacji politycznej czy ekonomicznej, a także chroni edukację przed pełną komercjalizacją. Karta Nauczyciela to konstytucja zawodowa zawierająca i określająca prawa oraz obowiązki nauczycieli. ZNP przypomina, że Karta Nauczyciela jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli. Wyrównuje też szanse edukacyjne niezależnie od położenia i zamożności samorządu – na jej mocy nauczyciele muszą spełniać te same wymagania.  Likwidacja Karty Nauczyciela, którą szumnie zapowiedział wczoraj Minister Czarnek, to pozbawianie nauczycieli ich praw, na co nie ma naszej zgody.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

OPZZ na spotkaniu IndustriAll w Łańcucie

W dniach 11-12.04 w Łańcucie odbyło się spotkanie związków zawodowych przemysłu Regionu Wschodniego IndustriAll Europe. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci władz IndustriAll Europe– Luc Triangle i Industriall Global Union - Kemal Ozkan oraz przedstawiciele 6 państw: Polski, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. Obrady prowadził Roman Ďurčo, przewodniczący czeskiego OS KOVO. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Z ramienia OPZZ w spotkaniu wzięli udział: Mirosław Grzybek i Artur Wilkoń (FZZ Metalowcy i Hutnicy), Wiesława Licha i Grażyna Wesołowska (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego), Krzysztof Krzemiński (ZZ Przemysłu Elektromaszynowego) i Maciej Zaboronek, ekspert ds. polityki klimatycznej z Wydziału Gospodarczego OPZZ. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji pracowników z Ukrainy, która jest wyjątkowo trudna w związku z toczącą się wojną, znacznymi stratami tkanki przemysłowej oraz problemami z działalnością związkową w kontekście konfliktu zbrojnego. Dzień wcześniej odbyło się hybrydowe spotkanie władz InustriAll ze związkowcami z Ukrainy, poświęcone w całości sytuacji tego kraju z racji ich obecnego wstępowania do europejskiej federacji. Druga część konferencji poświęcona była bieżącym sprawom związków przemysłowych w Europie Środkowo Wschodniej i przygotowaniu ich stanowiska na komitet wykonawczy IndustriAll. Dyskutowano m.in. o Zielonym Ładzie i wyzwaniach dla europejskiego przemysłu - tym, że ciężko zachować konkurencyjność, kiedy z jednej strony w USA mamy bardzo duże państwowe wsparcie dla tamtejszego przemysłu a z kolei w krajach poza UE nie ma ograniczeń środowiskowych, przez co przemysł może wychodzić z Europy, a dobrze płatne miejsca pracy mogą znikać. Mówiono także o problemach pracowników przemysłu w Europie Środkowej i sporych wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną oraz zakazem produkcji samochodów spalinowych planowanym od 2035 roku. Sekretarz Generalny Luc Triangle zaznaczył, że IndustriAll wspiera Zielony Ład, ponieważ jest to kluczowy element polityki UE, ale jako związkowcy musimy robić wszystko, aby zmiany zachodziły w jak najbardziej sprawiedliwy sposób, uwzględniający dobrą jakość miejsc pracy w przemyśle i tak, aby nie dochodziło do ich utraty. Natomiast są też sukcesy związków. Ostatnio dzięki działaniom OPZZ na poziomie europejskim UE pierwszy raz od wielu lat wprowadza także rozwiązania wspierające socjalną agendę związków zawodowych. Trzecia część spotkania w Łańcucie przeznaczona byłą na relacje z najważniejszych wydarzeń w kontekście pracy w pozostałych państwach regionu wschodniego IndustriAll: Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja wystawiona przez polskie związki zawodowe z trzech central - OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. Renty wdowiej: podziękowanie

W imieniu Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mam przyjemność poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2023 r. Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej składający się z ponad 20 organizacji, w tym z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, złożył na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w sprawie renty wdowiej. Projekt ma na celu poprawę sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas wszystkim członkom i członkiniom OPZZ, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą, która znajduje się w programie OPZZ od wielu lat. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych losach projektu. Sebastian Koćwin Wiceprzewodniczący OPZZ

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

OPZZ na komisji ws. rozporządzenia metanowego

13 kwietnia w Sejmie odbyło się spotkanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym debatowano w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego. Obok przedstawicieli ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Aktywów Państwowych głos zabierał także reprezentant OPZZ – Sebastian Czogała, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Maciej Zaboronek, Wydział  Polityki Gospodarczej Posiedzenie komisji odbyło się w poszerzonym składzie, uczestniczyli w nim m.in. wiceministrowie Marek Wesoły (MAP), Adam Guibourgé-Czetwertyński (MKiŚ), szefowie spółek górniczych oraz przedstawiciele związków zawodowych, instytucji związanych z branżą węglową i organizacji pozarządowych. Przedstawiciele strony społecznej i spółek węglowych od miesięcy sygnalizują, że dotychczasowy kształt projektu unijnego rozporządzenia oznacza zagrożenie dla ich przedsiębiorstw, ale też dla sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Rozporządzenie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski i może spowodować konieczność importu węgla do Polski i zamknięcia rodzimych kopalń, mimo dostępności surowca w kraju. Sebastian Czogała zwrócił uwagę na liczne działania podjęte w tej sprawie przez związki zawodowe nie tylko w kraju ale także na forum europejskim, takie jak spotkania z europosłami i zainicjowanie aktywności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i IndustriAll. Efektem prac komisji jest projekt uchwały, wyrażającej sprzeciw wobec rozporządzenia metanowego w obecnej formie. Uchwała ma przyczynić się do umocnienia polskiego stanowiska w Parlamencie i Radzie UE. Wcześniej będzie poddana głosowaniu w Sejmie RP.

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z dnia 19 października 2022 r. Pokreślono w niej, że wygasający charakter emerytur pomostowych miał być ściśle powiązany z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Prawodawca wyraził wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 9 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że wątpliwości konstytucyjne budzą przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Jednocześnie poinformowano, że brak odpowiedzi na pismo do dnia 28 kwietnia 2023 roku będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu. Petycja do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. TUTAJ Pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2023 r. TUTAJ TUTAJ można zapoznać się z podsumowaniem spotkania z dnia 24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na temat postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. (KD)

Czytaj więcej