Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

01 marca 2023

Piotr Ostrowski, Elżbieta Aleksandrowicz i Michał Lewandowski w składzie Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca Branży OPZZ "Usługi Publiczne" i Michał Lewandowski, przewodniczący Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” zostali powołani w skład Rady Dialogu Społecznego. Biuro prasowe OPZZ We wtorek 28 lutego Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście powołał w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) przedstawicieli ze strony organizacji związkowych troje przedstawicieli OPZZ: Piotra Ostrowskiego, Elżbietę Aleksandrowicz i Michała Lewandowskiego. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno–Gospodarczych. . . . . . . . zdjęcie: Przemysław Keler, KPRP

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Renta wdowia: zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy na rzecz wprowadzenia tzw. renty wdowiej, która ma na celu poprawienie sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Postulat stanowi jeden z punktów programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027, a OPZZ wchodzi w skład Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania. Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. OPZZ zachęca do włączenia się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Listy poparcia znajdują się w biurach zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w biurach Rad Wojewódzkich OPZZ oraz w siedzibie OPZZ w Warszawie, gdzie należy przekazywać wszystkie zebrane podpisy. Zbiórka potrwa do końca marca 2023 roku. Link do katalogu zawierającego dokumenty niezbędne do zbierania podpisów oraz plakaty i grafiki, które powinny ułatwić zbieranie podpisów (katalog może zostać uzupełniony w późniejszym terminie) TUTAJ W zbiórkę podpisów aktywnie zaangażowała się już Rada OPZZ Województwa Opolskiego: zdjęcia: Radio Opole

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Zwolnienia w FCA Powertrain Poland: FZZMiH chce rozmów podczas czwartkowego posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Na wniosek OPZZ skierowano wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbędą się 2 marca, w sprawie zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Biuro prasowe OPZZ 20 lutego Zakładowe Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych z zakładzie produkującym silniki spalinowe do samochodów osobowych. Zwolnienia mają objąć aż 300 osób z 800-osobowej załogi FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała. Za główne przyczyny takiej decyzji podano "konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizację produkcji silnika GSE". Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) i członek RDS złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, zaznaczył, że w informacji skierowanej do pracowników zakładu dyrekcja odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Oznacza to, że z mapy gospodarczej Polski może zniknąć wówczas nawet kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, w której pracuje dziś ponad 200 tys. osób. Strona związkowa chce, aby transformacja tej sfery dokonała się w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Zarząd FZZMiH apeluje o rozmowy ws. zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej podczas czwartkowego (2 marca br.) posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Wnioskuje też, aby w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą wypracowania strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Lubelskie: pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

23 lutego 2023 roku Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i Grzegorz Jadwiżuk, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani pracowali nad projektem „Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027". W czasie spotkania powołano cztery Grupy robocze, są to: Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Grupa robocza ds. instrumentów finansowych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Zebrani przyjęli stosowne uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz przyjęli uchwały dotyczące regulaminów prac powołanych grup roboczych. Członkowie Komitetu pracowali nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dyskusja zakończyła się podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach. Odbyła się także prezentacja aktualizacji dokumentu pn. „Ocenaex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

24 luty: Dzień solidarności związkowej z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi

24 lutego, w dzień rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odbyło się spotkanie online przedstawicieli europejskich związków zawodowych, aby rozmawiać o przyszłości ukraińskich pracowników na rynku pracy w Europie oraz wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi. Wydarzenie zorganizowały Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ).  W wydarzeniu wzięła udział Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, która zajmuje się sprawami uchodźców i migrantów. Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy OPZZ Spotkanie pod hasłem: „Dzień związkowej solidarności z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi” dotyczyło konsekwencji i wpływu rosyjskiej agresji na życie pracowników, a także dla sfery gospodarczej, społecznej, energetycznej i środowiskowej na Ukrainie. W trakcie spotkania uczczono także pamięć ofiar wojny oraz dyskutowano o wyzwaniach stojących przed ukraińskimi związkami zawodowymi, aby dalej efektywnie pomagać ukraińskim pracownikom i uchodźcom w całej Europie. Ostatni rok był rokiem szoku, bólu, druzgocących wiadomości i obrazów, ale także rokiem odwagi, solidarności, jedności i wsparcia. Międzynarodowy i europejski ruch związkowy zapewnił tysiącom uchodźców wsparcie i udzielił niezbędnej pomocy. Solidarność i mobilizacja to klucz do przeciwstawienia się agresji, ratowania życia i pomocy wszystkim potrzebującym. Będą one również kluczem do odbudowy Ukrainy jako demokratycznego i suwerennego państwa, które chce stać się pełnoprawnym członkiem społeczności europejskiej poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. W trakcie spotkania ukraińscy pracownicy i związkowcy mówili o swoich heroicznych poświęceniach, aby bronić swojego kraju. Kobiety i mężczyźni pracujący we wszystkich sektorach ukraińskiej gospodarki podzielili się poruszającymi, osobistymi relacjami ze swoich wojennych doświadczeń. Głos zabrała też Nataliia Kolesnik z OPZZ: „Pamiętajmy o ofiarach narodu ukraińskiego i cały czas wspierajmy naród ukraiński na drodze do lepszej przyszłości. Pokażmy Ukraińcom, że nie są sami - razem damy im nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, także na rynku pracy”.

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Olsztyn: protest przed ratuszem. Związkowcy walczą godne płace!

W środę 22 lutego 2023 r. przed olsztyńskim ratuszem odbyła się kolejna pikieta związkowców ze Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych, w której skład wchodzi MZZZ Pracowników MOPS i ZŻM w Olsztynie, Związek Zawodowy "SYMETRIA" oraz ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy DPS KOMBATANT. Pracownicy domagają się wzrostu wynagrodzeń oraz regulacji systemu przyznawania premii i awansów. Pochód liczący około 300 osób w godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. godz. 16.00-17.00) przeszedł ulicami centrum Olsztyna tym samym niemal całkowicie wyłączając jeden pas ruchu. Protestujący w marszu protestacyjnym nieśli ze sobą flagi związkowe i transparenty. Można było dostrzec na nich takie hasła, jak: Z takiej wypłaty nie stać nas na opłaty, Dość nędzy, chcemy pieniędzy czy Jaki prezydent, takie płace. Pikiety przed ratuszem odbywają się regularnie już od ponad roku. Mimo licznych prób mediacji spór zbiorowy z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem cały czas trwa. W akcji protestacyjnej związki zawodowe z Olsztyna wsparły również związki zawodowe z wielu olsztyńskich firm i instytucji, przedstawiciele partii Razem, politycy Nowej Lewicy, Agrounia, spółdzielczy ruch oporu z SM "Jaroty" oraz wiele innych organizacji. Podczas zgromadzenia wypowiedzieli się m.in. wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko oraz przewodniczący obecnych na pikiecie związków zawodowych, a także przedstawiciele partii Razem i Nowej Lewicy.

Czytaj więcej

23 lutego 2023

OPZZ na Międzynarodowym Seminarium MoveS

23 lutego odbyło się Międzynarodowe Seminarium Moves pt. Swoboda przepływu i ochrona socjalna obywateli państw trzecich w UE w kontekście masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy. Uczestniczyła w nim Nataliia Kolesnik, specjalistka z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ Seminarium organizowane jest przez sieć niezależnych ekspertów prawnych w dziedzinie wewnątrz-unijnej mobilności: Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), we współpracy z ekspertem krajowym tej sieci, prof. dr hab. Gertrudą Uścińską. Sieć MoveS działa pod auspicjami Komisji Europejskiej i jest koordynowana przez Eftheia oraz Deloitte we współpracy z uniwersytetami w Lublanie oraz Poitiers. Na temat nowoczesnego podejścia w organizowaniu pomocy i tymczasowej ochrony dla milionów wysiedleńców napływających w bardzo krótkim czasie oraz ekonomicznych konsekwencji tego typu masowych napływów wypowiadali się m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej,  Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy i Piotr Arak czy Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Prelegenci zabrali także głos w sprawie swobody przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i kwestii migracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich oraz wpływu przepisów unijnych na status wysiedleńców z Ukrainy i innych krajów. Seminarium zakończyła debata w gronie ekspertów z Austrii, Czech, Polski, Rumunii. Omówiono dobre praktyki wypracowane w państwach członkowskich UE, problemy i przeszkody w stosowaniu przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obywateli państw trzecich, wpływ na ich status specjalnych ustaw i porozumień, a także kluczowe wyzwania dla efektywnej współpracy w ramach Unii Europejskiej, wymiany informacji. Seminarium umożliwiło wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń oraz podniesienie świadomości przedstawicieli władz publicznych, sędziów, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów, prawników, dziennikarzy na temat aktualnych problemów z zakresu swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Zwolnienia grupowe w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała

Fabryka FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej planuje zwolnienia 300 pracowników, co stanowi niespełna 40% całej załogi. Pod znakiem zapytania stoi nie tylko przyszłość tych, którzy stracili pracę, ale także reszty zatrudnionych. Biuro Prasowe OPZZ W poniedziałek 20 lutego 2023 r. zarząd FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. powiadomił Zakładowe Organizacje Związkowe działające w tej spółce o zamiarze przeprowadzania zwolnień grupowych i zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych rozpoczął 21 dniowe konsultacje. Zgodnie z zawiadomieniem pracodawcy zwolnienia grupowe w  mają dotyczyć 300 z 800 zatrudnionych pracowników. Główną przyczyną zamiaru przeprowadzenia zwolnień, jaka została przedstawiona stronie społecznej, to „konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizacja produkcji silnika GSE". W informacji skierowanej do pracowników, dyrekcja zakładu nawiązuje również do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. Bielska fabryka należy do spółki Fiat Chrysler Automobiles Poland, która jest częścią koncernu Stellantis, czyli połączenia grupy Fiat Chrysler Automobiles z francuską grupą PSA. Produkowane są w niej m.in. silniki spalinowe montowane w różnego typu autach. Decyzja koncernu Stellantis, w skład którego należy bielska fabryka, może oznaczać początek końca tradycyjnej motoryzacji oraz zapoczątkowanie kolejnych redukcji zatrudnienia w zakładach podwykonawczych. 

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Wzrost bezrobocia: najnowsze dane

Bezrobocie w Polsce rośnie. Według najnowszych danych w styczniu 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,5%, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,6 tys. bezrobotnych. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia rejestrowanego w ostatnich miesiącach 2022 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie. Od czerwca do sierpnia wynosiła 5,2%, a następnie przez trzy miesiące z rzędu wskaźnik utrzymywał się na poziomie 5,1%, po czym w grudniu znów wzrósł do poziomu 5,2%. 2022 r. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika natomiast, że stopa bezrobocia w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5%, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,6 tys. bezrobotnych. Oznacza to wzrost stopy bezrobocia w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,3 p.p. i wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 45,3 tysięcy. Stopa bezrobocia rejestrowanego była najniższa w województwie wielkopolskim (3,1%), a najwyższa w województwie w warmińsko-mazurskim (9,3%). Przypominamy, że wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych zależy od stażu pracy i wynosi aktualnie: dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat: 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) po 3 miesiącach; dla osób, które pracowały od pięciu do 20 lat: 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) po 3 miesiącach; dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat: 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) po 3 miesiącach. OPZZ stoi na stanowisku, że obecny poziom zasiłku dla bezrobotnych jest zbyt niski i domaga się podniesienia go do poziomu co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia osoby bezrobotnej.

Czytaj więcej