Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

02 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ

24 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w trybie zdalnym. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W pierwszej części spotkania przewodniczący Rady Andrzej Otręba po wcześniejszym uzgodnieniu z powiatowymi Radami OPZZ zaproponował przedstawicieli do pięciu Powiatowych Rad Rynku Pracy na Dolnym Śląsku, gdzie zakończyły się kadencje. Prezydium zatwierdziło kandydatury, a także upoważniło przewodniczącego do złożenia wniosków i podpisania umów na realizację projektów z Funduszy Norweskich oraz Komisji Europejskiej. Następnie przedstawione zostały ustalenia z narady przewodniczących Rad Wojewódzkich, która odbyła się 23 lutego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do obchodów pierwszomajowego Święta Pracy. W kolejnej części spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o złożonych wnioskach do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firm „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej i „Hert” w Oławie, dotyczących przeprowadzenia kontroli w sprawie przestrzegania praw pracowniczych. Następnie członkowie Prezydium zaakceptowali propozycję spotkania kierownictwa Rady Wojewódzkiej złożoną przez Nową Lewicę. Spotkanie odbędzie się 13 marca - omówione zostaną między innymi bieżące działania w sprawie zbierania podpisów pod projektem ustawy dotyczącej rent wdowich. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego przekazał również informację o ustaleniach podejmowanych podczas posiedzeń WRDS oraz Komitetu Monitorującego, a także planowanym terminie posiedzenia Rady Wojewódzkiej.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Apel do Członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

W związku z  dzisiejszym głosowaniem w Komisji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego  dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego  rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE)2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDD) poparliśmy stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. OPZZ skierowało też apel do  członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o wysłanie wyraźnego sygnału na rzecz ochrony praw człowieka i uznanie za niezbędne poparcie poprawek włączających pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w proces należytej staranności oraz rozszerzenia listy obowiązujących konwencji praw człowieka o instrumenty europejskie.  Ochrona praw człowieka jest kwestią uniwersalną i nie możemy pozwolić na to, aby rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników wraz z ich prawami i uprawnieniami przyznane na mocy międzynarodowych i europejskich przepisów została pominięta. Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej skomentował: "OPZZ oczekuje uchwalenia ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD. Powinna ona zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Musi także poprawić dostęp do środków ochrony prawnej dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami mającymi wpływ na prawa człowieka. Dlatego negatywnie oceniamy wszelkie próby ograniczenia odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka, które obserwujemy w procesie legislacyjnym. Stąd nasz apel skierowany do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie poprawek popieranych przez związki zawodowe". Apel OPZZ znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: konferencja prasowa przed zbiórką podpisów ws. Renty Wdowiej

1 marca w Bielsku Białej,  obok siedziby biura poselskiego na ulicy Nadbrzeżnej, odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W konferencji oprócz posła na Sejm RP Lewicy Przemysława Koperskiego i członkini Zarządu Okręgu i Rady Krajowej Lewicy Razem Magdaleny Madzi, wzięła udział także Katarzyna Juraszek – członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Katarzyna Juraszek, oprócz zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej, przedstawiła jeszcze kilka innych postulatów zmiany ustawy: wprowadzenie emerytur stażowych; 35 lat pracy dla kobiet, 40 lat pracy dla mężczyzn, podniesienie emerytury i renty minimalnej, podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. złotych, dodatkowa waloryzacja emerytur i rent, bon senioralny, bon turystyczny senioralny w kwocie 500 zł oraz leki na receptę za 5 zł. Czym jest renta wdowia? Projekt ustawy zakłada, że po śmierci męża lub żony będzie można korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Jak do tej pory po śmierci małżonka można otrzymywać jedynie swoje świadczenie lub przejść na rentę rodzinną w wysokości 85 proc. świadczenia po zmarłym.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego

27 lutego w Katowicach, w siedzibie Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W posiedzeniu oprócz członków Prezydium Rady wzięli udział: Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ oraz Piotr Dubrownik, przewodniczący WKR OPZZ Województwa Śląskiego. Omówiono m.in. sprawy bieżące Rady Wojewódzkiej, zbieranie podpisów pod projektem ustawy dot. renty wdowiej, obchodów Święta Pracy czy powołania Zespołów Problemowych OPZZ w kadencji 2022-2027. Po posiedzeniu Prezydium odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowej Lewicy. Obecni byli: Justyna Gabzdyl, Maciej Kopiec, Jerzy Woźniak Marcin Grzybowski i Łukasz Komoniewski. Głównymi tematami tego spotkania były sprawy związane z: rentą wdowią, Świętem Pracy 1 maja oraz współpracą podczas nadchodzących wyborów.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Piotr Ostrowski, Elżbieta Aleksandrowicz i Michał Lewandowski w składzie Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca Branży OPZZ "Usługi Publiczne" i Michał Lewandowski, przewodniczący Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” zostali powołani w skład Rady Dialogu Społecznego. Biuro prasowe OPZZ We wtorek 28 lutego Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście powołał w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) przedstawicieli ze strony organizacji związkowych troje przedstawicieli OPZZ: Piotra Ostrowskiego, Elżbietę Aleksandrowicz i Michała Lewandowskiego. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno–Gospodarczych. . . . . . . . zdjęcie: Przemysław Keler, KPRP

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Renta wdowia: zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy na rzecz wprowadzenia tzw. renty wdowiej, która ma na celu poprawienie sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Postulat stanowi jeden z punktów programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027, a OPZZ wchodzi w skład Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania. Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. OPZZ zachęca do włączenia się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Listy poparcia znajdują się w biurach zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w biurach Rad Wojewódzkich OPZZ oraz w siedzibie OPZZ w Warszawie, gdzie należy przekazywać wszystkie zebrane podpisy. Zbiórka potrwa do końca marca 2023 roku. Link do katalogu zawierającego dokumenty niezbędne do zbierania podpisów oraz plakaty i grafiki, które powinny ułatwić zbieranie podpisów (katalog może zostać uzupełniony w późniejszym terminie) TUTAJ W zbiórkę podpisów aktywnie zaangażowała się już Rada OPZZ Województwa Opolskiego: zdjęcia: Radio Opole

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Zwolnienia w FCA Powertrain Poland: FZZMiH chce rozmów podczas czwartkowego posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Na wniosek OPZZ skierowano wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbędą się 2 marca, w sprawie zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Biuro prasowe OPZZ 20 lutego Zakładowe Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych z zakładzie produkującym silniki spalinowe do samochodów osobowych. Zwolnienia mają objąć aż 300 osób z 800-osobowej załogi FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała. Za główne przyczyny takiej decyzji podano "konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizację produkcji silnika GSE". Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) i członek RDS złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, zaznaczył, że w informacji skierowanej do pracowników zakładu dyrekcja odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Oznacza to, że z mapy gospodarczej Polski może zniknąć wówczas nawet kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, w której pracuje dziś ponad 200 tys. osób. Strona związkowa chce, aby transformacja tej sfery dokonała się w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Zarząd FZZMiH apeluje o rozmowy ws. zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej podczas czwartkowego (2 marca br.) posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Wnioskuje też, aby w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą wypracowania strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Lubelskie: pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

23 lutego 2023 roku Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i Grzegorz Jadwiżuk, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani pracowali nad projektem „Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027". W czasie spotkania powołano cztery Grupy robocze, są to: Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Grupa robocza ds. instrumentów finansowych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Zebrani przyjęli stosowne uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz przyjęli uchwały dotyczące regulaminów prac powołanych grup roboczych. Członkowie Komitetu pracowali nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dyskusja zakończyła się podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach. Odbyła się także prezentacja aktualizacji dokumentu pn. „Ocenaex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

24 luty: Dzień solidarności związkowej z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi

24 lutego, w dzień rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odbyło się spotkanie online przedstawicieli europejskich związków zawodowych, aby rozmawiać o przyszłości ukraińskich pracowników na rynku pracy w Europie oraz wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi. Wydarzenie zorganizowały Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ).  W wydarzeniu wzięła udział Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, która zajmuje się sprawami uchodźców i migrantów. Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy OPZZ Spotkanie pod hasłem: „Dzień związkowej solidarności z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi” dotyczyło konsekwencji i wpływu rosyjskiej agresji na życie pracowników, a także dla sfery gospodarczej, społecznej, energetycznej i środowiskowej na Ukrainie. W trakcie spotkania uczczono także pamięć ofiar wojny oraz dyskutowano o wyzwaniach stojących przed ukraińskimi związkami zawodowymi, aby dalej efektywnie pomagać ukraińskim pracownikom i uchodźcom w całej Europie. Ostatni rok był rokiem szoku, bólu, druzgocących wiadomości i obrazów, ale także rokiem odwagi, solidarności, jedności i wsparcia. Międzynarodowy i europejski ruch związkowy zapewnił tysiącom uchodźców wsparcie i udzielił niezbędnej pomocy. Solidarność i mobilizacja to klucz do przeciwstawienia się agresji, ratowania życia i pomocy wszystkim potrzebującym. Będą one również kluczem do odbudowy Ukrainy jako demokratycznego i suwerennego państwa, które chce stać się pełnoprawnym członkiem społeczności europejskiej poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. W trakcie spotkania ukraińscy pracownicy i związkowcy mówili o swoich heroicznych poświęceniach, aby bronić swojego kraju. Kobiety i mężczyźni pracujący we wszystkich sektorach ukraińskiej gospodarki podzielili się poruszającymi, osobistymi relacjami ze swoich wojennych doświadczeń. Głos zabrała też Nataliia Kolesnik z OPZZ: „Pamiętajmy o ofiarach narodu ukraińskiego i cały czas wspierajmy naród ukraiński na drodze do lepszej przyszłości. Pokażmy Ukraińcom, że nie są sami - razem damy im nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, także na rynku pracy”.

Czytaj więcej